Sembol ile formül arasındaki fark nedir? Açıklayınız.

7. a. Sembolleri Türkçe adlarının ilk harfleri olmayan elementlere örnekler veriniz. Bu elementlerin adlarını ve sembollerini yazınız.

Türkçe adlarının ilk harfi sembol olmayan elementlerden bazıları:

C – Karbon
N – azot
Na – sodyum
P – fosfor
S – kükürt
K – potasyum
Ca – kalsiyum
Cr – krom
Zn – çinko
Ag – gümüş
Sn – kalay
Hg – civa
Pb – kurşun

b. Sembol ile formül arasındaki fark nedir? Açıklayınız.

 Sembol bir elementi gösterir. Formül ise bir bileşiği gösterir. Sembolü gördüğümüzde bunun bir element, bir formül gördüğümüzde bunun bir bileşik olduğunu anlarız. Sembol element için kullanılan kelimenin Latince ilk harfini benzerlikte de ikinci ve üçüncü harflerini alarak meydana gelir. İlk harfi büyük diğer harfleri küçük olur. Bu element sembolleri formülü oluşturur.

c. 3O + K + N → KNO3 formülü ile ne ifade edilmiştir? Bu kimyasal olayı açık şekliyle yazınız.

Kimyasal bağlanma formülüdür.

30 + potasyum + Azot bağla potasyum + Azot + 3 atom oksijen

ç. O ve Mg elementlerinin isimlerini söyleyiniz ve bunların birer atomunun bir araya gelerek oluşturduğu bileşik formülünü yazınız.

(O) oksijen elementi sembolü, (Mg) magnezyum elementinin sembolüdür. Birer atomlarının bir araya gelerek oluşturdukları formül MgO şeklindedir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.