sesin yayılması

Sesin Ortamlarda Yayılma Örnekleri

Ses kaynağından çıkan ses, farklı ortamlardan geçerek kulağımıza gelir. Örneğin dışarıdaki bir otomobilin sesini evde duyarız. Bu durumda ses önce gaz ortamı olan havada yayılır. Daha sonra katı ortam olan evin duvarından geçerek tekrar havada ilerleyip kulağımıza ulaşır. ses burada sırasıyla gaz, kat ve gaz ortamlardan geçerek kulağımıza gelir. siz de aşağıdaki durumlar için buna benzer […]

Sesin yayılabilmesinin olumlu ve olumsuz yönleri neler olabilir?

Sesin katı, sıvı ve gaz ortamında yayılabilmesinin olumlu ve olumsuz yönleri neler olabilir? Aşağıdaki boşlukları dolduralım. Maddeler halinde açıklanacak.  Sesin Yayılmasının olumlu ve olumsuz yönleri Sesin yayılması katılarda, sıvılarda ve gazlarda olmaktadır. Sesin yayılması hayatımızı kolaylaştırarak olumlu yanlarının olmasına rağmen, bazen biz insanlar için çok olumsuz sonuçlar çıkarabilmektedir. Sesin katılarda yayılmasının olumlu ve olumsuz yönleri: Olumlu yönleri: […]

Sesin suda yayılmasına hangisi örnektir?

Fen Bilimleri 5. sınıf 206. sayfa 2. soru, Yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri sesin suda yayılmasına örnektir? cevabı I. Su içinde yüzerken elimizi birbirine vurunca yakınımızda yüzen arkadaşımızın sesi duyması. II. Balinaların ve yunusların ses çıkararak birbirleriyle haberleşmesi. III. Deniz vapurlarının sesini uzaktan duymamız. Yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri sesin suda yayılmasına […]