yasa

Yasa, kural, hukuk kavramları ile ilgili sözlük çalışması yapınız.

Yasa, kural, hukuk kavramları ile ilgili sözlük çalışması yapınız. Bu kavramların toplum için önemini açıklayınız. Yasa nedir? Değişmezlik ve mecburiyet gösteren, toplum içinde herkesin menfaatine göre oluşmuş, toplumsal alışkanlıklar bütünüdür. Yasalar devletin, yasa yapma gücüne dayanarak oluşturduğu kurallara da denir. Bunun dışında fiziki doğa yasaları da vardır. Kural nedir? Hedeflere ulaşmada veya eylemlerin gerçekleştirilmesinde, uyulan […]

Toplumsal yaşamı düzenleyen yasaların önemi nedir?

Toplumsal yaşamı düzenleyen yasaların önemi nedir? Bireylerin hak ve özgürlüklerinin korunması, devletin yaptığı ve uyguladığı yasa ve yönetmeliklerle olmaktadır. Bu şekilde toplumsal düzen teminat altına alınmaktadır. Yasalar vatandaşların tümü için, dil, din, ırk ayırmadan eşit olması yasaları önemli hale getiriyor. Yasalar olmasa, toplumda güçlü olanın kazandığı, kargaşa ve kaosun hakim olduğu, düzensiz bir toplum olurdu. […]