Toplumsal yaşamı düzenleyen yasaların önemi nedir?

Toplumsal yaşamı düzenleyen yasaların önemi nedir?

birinci meclis binası

Bireylerin hak ve özgürlüklerinin korunması, devletin yaptığı ve uyguladığı yasa ve yönetmeliklerle olmaktadır. Bu şekilde toplumsal düzen teminat altına alınmaktadır. Yasalar vatandaşların tümü için, dil, din, ırk ayırmadan eşit olması yasaları önemli hale getiriyor.

Yasalar olmasa, toplumda güçlü olanın kazandığı, kargaşa ve kaosun hakim olduğu, düzensiz bir toplum olurdu. Yasların toplumda yaşayan bireylerin can ve mal güvencesinin teminatıdır.

İnsanlar hayatlarını bir toplum içinde, diğer bireylerle etkileşim halinde sürdürmektedir. İnsanlar bazen davranışlarında bencil ve çıkarcı davranabildiklerinden, toplumsal hayatın devamı için, bazı kısıtlama ve kurallara bağlanmıştır. En ilkel toplumlarda bile toplumsal kuralları görmek mümkündür. Kuralsız bir dünya ve anarşiyi kimse istemez. İnsanların huzur ve güvende olabilmek için, toplumsal düzeni sağlayan, kanun ve yönetmeliklere ihtiyaç olup, bu kanunların tatbiki çok önemlidir.

Hukuk kuralları, insan topluluklarının varlığını ve sürekliliğini güvence altına alırlar ve bu anlamda toplumun yaşaması bakımından zorunlu unsurlardır. Hukuk, toplumsal yaşamın bir görünümüdür ve ancak, birden çok insan arasında, bu insanların birlikte yaşamak zorunda bulundukları yerde varlık olanağına sahiptir. Hukuk kuralları, kanundan daha geniş bir kavramı işaret eder. Çünkü, hukuk kurallarının pek çoğu yasalarda yer almakla birlikte, yasaların dışında örf ve adet kuralları, sözleşmeler ve yüksek mahkeme kararları da hukuk kuralı niteliğini kazanabilir. Bir toplum içinde yürürlükte olan hukuku bilmeden de ona uygun davranılmasının nedeni, içeriğinde o toplumdaki örf ve adetlerinin, ahlâk ve adabın yansıtılmış olması; hukukun onlara uygun bulunmasıdır.

Hukukun ilk amacı, bir toplum içinde insanların birbirine karşı olan davranış ve ilişkilerini düzenlemektir. Bir adada tek başına yaşayan bir kimse için, hiçbir hukuk kuralı düşünülemez. Hukukun varlığını tasarımlayabilmek için ona aykırı bir davranış olanağının da bulunması gerekir. Tek başına yaşayan bir insanın çiğneyebileceği bir hak olamayacağından aykırı davranacağı bir hukuk normu da olamaz

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.