Yasa, kural, hukuk kavramları ile ilgili sözlük çalışması yapınız.

Yasa, kural, hukuk kavramları ile ilgili sözlük çalışması yapınız. Bu kavramların toplum için önemini açıklayınız.

Yasa nedir?

Değişmezlik ve mecburiyet gösteren, toplum içinde herkesin menfaatine göre oluşmuş, toplumsal alışkanlıklar bütünüdür. Yasalar devletin, yasa yapma gücüne dayanarak oluşturduğu kurallara da denir. Bunun dışında fiziki doğa yasaları da vardır.

Kural nedir?

Hedeflere ulaşmada veya eylemlerin gerçekleştirilmesinde, uyulan buyruk ve kalıpsal davranışlara denir. Davranışların belli periyodik tekrarına da kural denilmektedir.

Hukuk Nedir?

Toplumun genel çıkarlarını ve iyiliğini sağlamak amacıyla, konulan ve devlet gücü ile desteklenen hak ve ödevler bütününe denir. Yazılı ve sözlü hukuk diye ikiye ayrılırken, yazılı hukuk devlet gücü tarafından sağlanırken, sözlü hukuk toplumun sosyal baskısı aracılığı ile sağlanır. Yazılı hukuka Anayasa, kanunlar, yönetmelikler ve sözleşmeler örnek gösterilirken sözlü hukuka örf ve adetler gösterilebilir.

Bu kavramlar, toplumun düzenli ve huzur içinde yaşaması için uyulması gerekli olan kavramlardır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.