Farklı coğrafi özellikler ekonomik faaliyetlerin bölgeden bölgeye farklılık…

Farklı coğrafi özellikler ekonomik faaliyetlerin bölgeden bölgeye farklılık göstermesine neden olabilir mi? Sınıfınızda tartışınız. Ülkemizde çeşitli ekonomik faaliyetler yapılmaktadır. İklim, yüzey şekilleri, su kaynakları gibi coğrafi özellikler ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesinde etkilidir.

Başta iklim olmak üzere, yüzey şekilleri ve su kaynakları tarımın yanı sıra hayvancılık faaliyetlerini de çeşitlendirir. Narenciye tarımı Akdeniz ve Ege Bölgelerinde, balıkçılık Karadeniz Bölgesi’nde yoğun yapılır.

coğrafi özellikler ekonomik faaliyetler ilişkisi

Turizm faaliyetleri ülkemizin coğrafi özelliklerine göre çeşitlilik gösterir. Diğer ekonomik alanlarda olduğu gibi sanayi faaliyetleri ile coğrafi özellikler arasında da yakın bir ilişki vardır. Fabrikaların önemli bir kısmı, ham maddelerin çıkarıldığı yerlerde kurulur. İklimin, ulaşımın ve yüzey şekillerinin uygun olduğu Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgelerinde sanayi faaliyetleri yoğunlaşmıştır. Rüzgarın en sert ve sürekli estiği Ege kıyı şeridinde rüzgar türbinlerinden elektrik elde edilmesi de ekonomik faaliyetler ile coğrafi özelliklerin ilişkisine bir örnektir.

Buğday, Karadeniz kıyıları hariç her bölgede yetiştirilebilirken fındık, Karadeniz ikliminin görüldüğü yerlerde yetiştirilir. Muz tarımı, Anamur (Mersin) ve Gazipaşa’da (Antalya) yapılırken elmanın tarımı, yurdumuzun hemen her bölgesinde yapılabilir. Doğu Anadolu Bölgesi, büyükbaş hayvancılık açısından elverişli koşullara sahipken İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri küçükbaş hayvancılık için uygun koşullara sahiptir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.