Felsefenin Günümüzdeki Durumu

Günümüzde hümanizmanın iyice tar­tışma konusu edildiği görülmektedir. Bilim karşısında ve psikanalizin, top­lumbilimin, biyolojinin ilerlemeleri­nin birlikte yaptığı etki altında insanın ne olduğu iyice bilinmiyor izlenimi uyanmıştır. Artık, insan öznesi, bilinçdışında, dilinde, başka­larıyla ilişkilerinde “şifresi” çözüle­rek İncelenmektedir. însan, felsefî düşüncenin, bilinç, özne ve nesne terimlerine dayanarak yaptığı klasik araştırmaya denk düşen bir konu olmaktan çıkmıştır. “Kuşkunun büyük ustaları” diye adlandırılan Nietzsche, Marx ve Freud’dan kay­naklanan bu bunalım, başka alan­larda da sürüp gitmektedir: Dilbilim (Saussure, Trubetskoy, jakobson); etnoloji (Claude Levi-Strauss); vb. Belki de, deneyimciliğin hâlâ etki­sinde olan insan bilimlerinin,insan­oğlunu felsefenin elinden kesin olarak aldığını ya da Husserl’in deyi­şiyle, “şeylerden ve sorunlardan” kaynaklanması gereken felsefe atılmanın, yeni bir hümanizmanın temellerini atabileceğini söylemek gerekmektedir. Bu arada Fransa’da, Foucault, Deleuze ve Derrida’nın hem bireşime, hem de köklü bir eleştiri ve karşı çıkmaya yönelmiş olduklarını unutmamak gerekir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.