Günümüz Bektaşilik Tarikatının Durumu Nasıldır?

Günümüz Bektaşiliğinin Durumu Nasıldır? Bektaşilik tarikatı mensupları, özellikle büyükleri, yeniçeriliğin kaldırıldığı ve Bektaşiliğin yasaklandığı 1826’dan sonra haklarındaki iddialarla ilgili olarak kendilerini ısrarla savunmuşlardır. Tarikat geleneğinde yer aldığı bildirilen ve dışardan Bektaşilik uygulamalarına yakıştırılan bazı kaidelerin asılsız olduğunu belirtmeye çalışmışlardır. Aradan bir süre geçtikten sonra Osmanlı devleti, Bektaşi tekkelerinin yeniden açılmasına ses çıkarmamış, fakat hiçbir zaman resmen izin verilmemiştir. Görülüyor ki, Cumhuriyet’ten önce, tekkelerin kapatılması konusunda ilk uygulama tam bir asır evvel Bektaşiler hakkında olmuştur.

Bektaşilik de, aynen Mevlevilik gibi Türk sanatına zenginlik kazandırmıştır. Mevlevilik saray ve aristokrat müziği olarak yayılıp gelişir ve büyük bestekârlara ilham kaynağı olurken, Bektaşilik de daha çok halk ozanları eliyle Türk halk ve tekke müziğinin güçlenmesinde hizmet vermiştir. Ayrıca Bektaşiliğin halk şiiri üzerindeki etkileri de unutulmamalıdır. Halk ve tasavvuf şiirimiz Bektaşi ozanlarının katkısı ile ayrı bir ekol haline gelmiştir.

Devlet yönetiminde bulunan pek çok tanınmış ismin Bektaşîliğe ilgi duyduğu, bu ilginin Osmanlı döneminden beri sürdüğü bilinmektedir. Bugün de, her yıl Hacıbektaş’ta yapılan anma törenlerine yerli ve yabancı binlerce ziyaretçi katılmaktadır.

Bektaşilik başlığıyla bir eser yazan Murat Sertoğlu, adı geçen kitabın 87’inci sahifesinde şunları söylüyor: Hacı Bektaş  devirlerin hepsinde aklı eren bilgili kişileri muhibleri etrafında toplamıştır. Bu arada Atatürk de, Milli Mücadele’ye başlamak üzere Anadolu’ya geçtiği zaman, Ankara’ya giderken Hacıbektaş’a da uğramış ve hünkârın tekkesinde üç gün misafir kalmıştır.

Yakın tarihimizin ünlü isimlerinden şair filozof Rıza Tevfik Bölükbaşı’nın, Yahya Kemal’in, Samih Rıfat’ın Bektaşi olduğunu çeşitli kaynaklar yazmaktadır.

Padişah V. Murat’ın aynı zamanda Bektaşi olduğunu bazı kaynaklar kaydetmektedir.
Tarikatların Atatürk tarafından kapatılmasından sonra da varlığını bir meşreb, modern tabirle bir lobi olarak sürdürmeye devam eden Bektaşiliğin şu anda ülkenin kuvvetli ve etkin baskı gruplarından biri olduğu, birçok saygın kişinin bu meşrebe bağlı bulunduğu rivayetlerini de belirtmeliyiz.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.