Flüorışı Nedir Yasaları ve Flüorışıl cisimler ve uygulama alanları nelerdir?

Flüorışı Nedir Yasaları ve Flüorışıl cisimler ve uygulama alanları nelerdir? Taneciksel bir ışınım (elektron demeti, radyoaktif bir madde ışınımı) ya da elektromagnetik bir ışınımın (ışık, morötesi ışınlar, X ışınları) etkisi altında kalan bir maddenin görünen ışık yayınımı. Bu, gazışı olayının özel bir halidir. Flüorışının (floresans da denir) bir özelliği, uyarıcı ışınımın ortadan kalkmasıyla ışık yayınımının kesilmesidir.

Başlangıçta A durumunda olan molekül hv„ fotonunun yutulmasıyla uyanlmış B durumuna geçer. Flüonşı olayıyla hv (otonunu yayınlamadan önce, şok sonucu, molekül uyanlmış halini kısmen yitirir ve B durumundan B' durumuna geçer. A ’A geçişi, açıklanan son geçişe eşdeğerdir.

Başlangıçta A durumunda olan molekül hv„ fotonunun yutulmasıyla uyanlmış B durumuna geçer. Flüorışı olayıyla hv (otonunu yayınlamadan önce, şok sonucu, molekül uyanlmış halini kısmen yitirir ve B durumundan B’ durumuna geçer. A ’A geçişi, açıklanan son geçişe eşdeğerdir.

Flüorışı Yasaları Nedir?

Uyarıcı ışınım A dalga boyunda ve tek frekans bileşenliyse, yayınlanan bütün ışınımların dalga boyları A.’dan büyüktür. Bu, Stokes kuralıdır. Sözgelimi, morötesi bir ışınım yeşil ya da sarı ışınların yayınlanmasına yol açar. Uyarıcı ışınım çok bileşenliyse, en büyük yayınıma uygun düşen dalga boyundan daha küçük bir dalga boyu için, yutulmasının en yüksek olduğu gözlenir; böylece mavi ışıkla aydınlatılmış olan alkollü bir flüoresein çözeltisi yeşil ışık yayınlar.

Flüorışı olayı, uyarıcı bir ışınımın yutulmasıyla yüksek bir enerji düzeyine çıkarılmış bir atomun (ya da bir molekülün) olağan enerji düzeyine dönmesinden ileri gelir. Bu olayın incelenmesi, maddenin atom ya da molekül yapısının daha iyi tanınmasını sağlamıştır (Bkz. Çizim).

FLÜORIŞIL (FLORESAN) CİSİMLER VE UYGULAMA ALANLARI

Çok çeşitli olan flüorışıl organik bileşikler, mor ve morötesi ışınım tarafından uyarılırlar. Bunların arasında flüoresein, klorofil ve boyarmadde çözeltilerinin çoğu sayılabilir.Flüorışıl maddeler için uyarılma, X ışınları bölgesine kadar uzanır. Morötesi ya da X ışınlarının etkisi altında bulunan tungstatlar (kalsiyum, kadmiyum tungstetları) beyaz bir ışık, baryum platinosiyanürse, 450 nm’lik (lnm=l0’9m) bir uyarıcı ışınımla yeşilimsi sarı bir ışık verir. Bu madde radyoskopi ekranlarının üretiminde kullanılır. Metalik katkı maddeleriyle etkinleştirilmiş olan çinko silikat ve ortosilikat ile çinko sülfür ise osiloskopların katot tüplerinin ve televizyon alıcılarının duyarlı tabakalarının üretiminde kullanılırlar. İyot buharı da flüorışıldır; cıva buharlı bir lambayla aydınlatıldığında, çift çizgilerden oluşmuş ve uyarıcı ışınımın kırmızı tarafında bulunan bir tayf yayınlar (yeşil cıva çizgisi); birinci çizgi cıvanın bu yeşil çizgisiyle çakışır (rezonans ışınımı). Flüorışı olayının öbür uygulamaları arasında, aydınlanmada kullanılan ışıma tüplerinin üretimi ve duyarlı tabakaya ince bir flüorışıl tabakanın eklenmesiyle, fotoğraf levhalarının morötesindeki duyarlılığının artırılması sayılabilir. Morötesinde fotoyayıcı bir fotosel kullanılmak istenirse, bufotosel üstüne ışınımla uyarılan flüorışıl bir maddenin yayınladığı ışık gönderilir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.