Fotosentezin canlılar için önemini araştırınız.

Fotosentezin canlılar için önemini araştırınız. Araştırma sonuçlarını sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. Bitkisel besinler olarak meyve ve sebzeleri tüketiriz. Vitamin yönünden de çok zengin olan meyve ve sebzeler insanlar için çok önemli bir besin kaynağıdır. Ayrıca birçok hayvan türü de değişik bitkileri tüketerek beslenir.

Ormanların birçok faydası olduğunu biliyoruz. Bunlardan biri de havayı temizlemesidir. Ormanlar bunu gündüzleri ürettiği oksijeni havaya vererek yapar. Bu yüzden ormanlar bulunduğu bölgenin akciğerleri olarak adlandırılır. Ağaçların ve diğer bitkilerin ürettiği oksijen gerek biz insanlar gerekse diğer hayvanlar tarafından kullanılmaktadır.

kloroplast fotosentezin gerçekleşmesi

Bitkilerin, besin zincirinin ilk halkasını oluşturduğunu, üretici grubunda yer aldığını ve ürettikleri besinlerin başka canlılarca tüketildiğini öğrenmiştik. Tüketici canlılar için fotosentez çok önemlidir. Bitkilerin su, karbon dioksit ve güneş ışığı kullanarak besin ve oksijen üretmesine fotosentez denir. Bitkiler yaptıkları fotosentez sonucu oksijen ve glikoz (basit şeker) üretir. Yaptığınız etkinlikte de gözlemlediğiniz gibi bitkilerin fotosentez yapmaları için gerekli etmenlerden biri de ışıktır. Fotosentez ışık enerjisinin kullanıldığı tek biyolojik olaydır. Yani ışık olmazsa bitkiler fotosentez yapamaz, yalnız ışık alabildikleri zamanlarda fotosentez yapar. Bitkilerin gündüz yaptıkları fotosentezde kullandıkları ışık kaynağı güneştir. Eğer bitkiler lamba veya başka bir ışık kaynağından ışık alırsa geceleri de fotosentez yapmaya devam eder.

fotosentezin önemi denklemi

Yukarıdaki denklemde de görüldüğü gibi su ve karbon dioksidin kullanılması ile fotosentez sonucu glikoz (basit şeker) ve oksijen üretilir. Fotosentez sonucu açığa çıkan besin ve oksijen, canlılar için çok önemlidir. İnsanlar ve diğer canlılar solunum sırasında bitkilerin ürettiği oksijeni kullanarak enerji üretirler.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.