François Mansart Kimdir?

Fransız mimarı François Mansart (Paris, 1598-Paris, 1666).

Yakın akrabası olan mimar ve heykel­ci Germain Gautier’nin atölyesinde yetişen François Mansart geçimsiz bir kişiydi. Kişüiğini ve ustalığını yansıtan ilk ürünü, yapımı 1633’te başla­yan, Paris’te Saint-Antoine sokağın­daki Visitation-de-Sainte Marie Kilisesi’dir. Bu bina, merkez hacmin uzamsal yorumuyla büyük bir özgünlüğe ulaşmıştır. François Man­sart, 1634’te, Gaston d’Orleans tara­fından Blois Şatosu’nun yeniden yapı­mıyla görevlendirildi. Ama projenin yalnızca dörtte biri gerçekleştirildi. 1642-1651 yıllan arasında, Rene de Longueil için yapılan ve sonradan Maisons-Lafitte admı alan Maisons Şatosu’nda, mimar en eksiksiz yapıtını gerçekleştirdi. Maisons Şatosu’nun etkileri özellikle XVIII. yy’da kendini gösterdi.1645’te Anne d’Autriche, François Mansart’dan Val-de-Grâce Kilisesi’ nin planını yapmasını istedi, ama ça­lışmaların yönetimi François Mansart’ın elinden alındı; 1646’da da mi­mar bu işten çekildi. Louis XIII döne­mi mimarisine egemen olan ve klasik öğretiye bağlı ulusal bir üslup yara­tan François Mansart’m konaklar ve şatolarla ilgili olarak ortaya koyduğu mimari biçimleri, kendinden sonra ge­len mimarların da benimsediği örnek­ler haline geldi.

François Mansart’ın yaratmış olduğu, kuruluk ve tekdüzelikten uzak olan üs­lup, akılcı bir üsluptur; bütün öğeler, yapının işlevlerine bağımlı olarak gerçekleştirilmiştir. Le Vau’nun çağdaşı olan sanatçı, barok üslubun yararlan­dığı ilke ve biçimleri özümlemiş, ışık oyunlarından yararlanmada aşın bir inceliğe ulaşmıştır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.