Fransa Ulaşım ve Ticaret

ULAŞIM

Ulaşımdaki canlılık, karşılıklı ilişkilerdeki ilerleme ve turizm patlamasıyla hızla gelişmektedir. Paris çevresini saran demiryolu ağı, elektrikle donatım, yeni malzeme kullanımı ve elektrikli ya da Diesel motorlu lokomotiflerin kullanılması gibi yenileştirme önlemlerine konu olmaktadır: Yolcu taşımacılığı önemini korurken, yük taşımacılığı azalmaktadır. Karayolları ağının özel arabaların artışıyla her zaman orantılı olmaması nedeniyle, geniş bir otoyol ağı yapımına girişilmiştir (1991’de 7 000 km’yi bulan otoyolların, 2 000’de 11 000 km’ye çıkarılması öngürülmüştür). Pek çoğu XIX. yy’dan kalmış olan su yolları ağı, ülkenin Kuzey kesimleriyle sınırlıdır. Su yoluyla taşımacılık günümüzde de ağır ürünler için en masrafsız taşıma yoludur. Hava ulaşımı, özellikle Paris’te oldukça gelişmiştir.

fransa ulaşımı

TİCARET

Dış ticaret ilişkilerindeki son gelişmeler, Ortak Pazar ülkelerinin kazandığı önemi ortaya koyar. Dışalımda ve dışsatımda işlenmiş ürünlerin payı artmıştır. Dışardan tropikal ürünler, turunçgiller, turfanda sebze ve meyve, hattâ şarap alan Fransa, hammaddelere, akaryakıtlar gibi enerji kaynaklarına ve donanımı için gerekli sanayi ürünlerine gereksinme duymaktadır. Uluslararası pazarlarda belirli bir yeri olan Fransa, üretiminin % 20’sini dışarı satmakta, bununla birlikte, ticaret dengesi, 1979’dan bu yana sürekli açık vermektedir (1990’da 50 milyar frank). Tarım ürünleri dışsatımı, özellikle tahıllar konusunda, yavaş yavaş gelişmektedir. Dış ticaret özellikle limanlarla, demiryolu ve karayoluyla yapılır. Fransa’nın dünya çapında önemli limanları yoktur; bu da çoğu kez limanların büyük sanayi limanları olmamasından kaynaklanır. Marsilya, Le Havre, Dunkerque, Nantes- Saint-Nazaire, Rouen, Bordeaux en önemli limanlardır. 1951’de, Fransa, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’na girmiş, demir madeni, kömür ve demir-çelik ürünleri için gümrük ve sınırlar kaldırılmış, 1957’de Roma anlaşmasıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu kurulmuştur. Bu bağlantılar nedeniyle hükümetin karar verme yetkisi bazı kesimlerde kısıtlanmıştır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.