İstanbul Ulaşım Yolları

İstanbul bulunduğu yer nedeniyle önemli ulaşım yolları üstündedir. İs­tanbul boğazı doğal su yolu görevi görürken, Haliç doğal bir liman özelliği taşır. Üç tarafının denizle çevrili olması, ulaşımda deniz yolundan ya­rarlanılmasını sağlar. İstanbul’un en önemli kara yolu Kapıkule’den Tür­kiye topraklarına giren uluslararası E5 karayoludur. Bu karayolu İstan­bul’u bir yandan Avrupa’ya, bir yan­dan da Anadolu’nun öbür illerine bağlar. Karayolu yolcu taşımacılığı için İstanbul önemli bir kavşak nok­tasıdır. Topkapı (Anadolu ve Trakya) otobüs terminali ve Harem otobüs terminaline günde çok sayıda yolcu gelir ve gider. İstanbul, demiryoluyla Avrupa’ya bağlanır. Bu demiryolu Sirkeci’den başlar ve Avrupa’da öbür demiryollarıyla birleşir. Anadolu’ya giden demiryolundan ayrılan hatlar, kenti öbür bölgelere bağlar. İstan­bul’da liman tesislerinin yetersiz olu­şu yüzünden, denizyolundan gerek dış ticarette, gerekse kentler arası yolcu taşımacılığında yeterli derece­de yararlanılamamaktadır. Buna kar­şın İstanbul limanı giriş-çıkış etkinli­ği bakımından Türkiye’nin en işlek limanıdır (Galata-Salıpazarı ve Haydarpaşa limanları). Hava ulaşımında Yeşilköy’deki Atatürk havalimanın­dan yararlanılır. Yeşilköy havalimanı İstanbul’u hem Avrupa ve dünya ül­kelerine, hem de Türkiye’nin öbür illerine bağlar; aynı zamanda uluslara­rası hava ulaşımında transit liman işlevi görür.

Karadeniz ve Marmara denizi arasın­da uzanan İstanbul boğazı kent içi ulaşımda önemli bir deniz yolu işlevi görürken, Boğaz köprüsü de kentin iki yakasını ve dolayısıyla Asya ve Avrupa’yı birleştiren önemli bir ka­ra yolu oluşturur. Boğaz’ın uzunluğu Anadolu kıyısında 35 km, Rumeli kıyısında 55 km’dir. En dar yeri Rume­lihisarı ile Anadoluhisarı arasında 760 m, en geniş yeri Büyükdere ve Umuryeri arasında 3.500 m’dir. Bo­ğaz köprüsü Ortaköy ve Beylerbeyi arasında yapılmıştır (yapımı 1973’te tamamlanmıştır). Bunu, Kanlıca sırt­ları ile Baltalimanı arasında yapılan ikinci köprü (Fatih Sultan Mehmet köprüsü) izlemiştir.

Kara içine 8 km kadar sokulan Ha­liç’in en geniş yeri 700 m’dir. Haliç üstünde ulaşım üç köprüyle sağlanır. Eminönü, Karaköy arasında Galata köprüsü yeralır. Atatürk köprüsü Unkapanı ve Azapkapı’yı birleştirir. Boğaziçi köprüsünün, Haliç üstün­den çevre yolu ile bağlantısını sağlamak için yapılan Haliç köprüsü, Ayvansaray ve Halıcıoğlu arasında ya­pılmış ve 1974 yılında hizmete gir­miştir. Kent içi ulaşımda demiryolundan da yararlanılır. Anadolu ve Rumeli yakalarında semtleri birbiri­ne bağlayan banliyö trenleri çalış­maktadır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.