Gevşeme Nedir? jacobson Yöntemi Schultz yöntemi ve Kullanım Alanları

Gevşeme Nedir? jacobson Yöntemi Schultz yöntemi ve Kullanım Alanları, Bedenin bir bölümünde ya da tümünde kas gerilmesinin istemli olarak giderilmesi. Bir çok gevşeme yöntemi arasında, iki farklı temel yöntem üstüne kurulu iki grup ayırt edilir: jacobson Yöntemi ve Schultz yöntemi. Çıkış noktalan fizyolojik olan bütün yöntemler Jacobson yönteminden ya da tekniğinden türemiştir. Zihinsel çıkış noktalı ve ipnoz üstüne kurulu yöntemlerse Schultz yönteminden kaynaklanır.

gevşeme nedir

JACOBSON YÖNTEMİ

Fizyolojik çıkış noktalı yöntemlerin ilk amacı, kasların gevşemesini sağlamaktır. Böylece, jacobson’un ilerleyici gevşemesinde, öğrenme önce yereldir: Hasta kas kasılmaları, sonra da gevşeme duygusunun bilincine varır. Daha sonraki bir aşamada, hasta belli bir kas öbeğini, önceden kasmadan, gevşetme yeteneğini kazanır. İkinci dönem, gevşemenin değişik derecelerini (farklı ya da aşamalı gevşeme) denetleme yolunu ve seanslar sırasında geliştirilen gevşeme yeteneğinin günlük yaşamda uygulanmasını öğretir.

Son olarak, üçüncü aşama, hastaya duygusal bozukluklar ve günlük yaşamda karşılaşılan güçlüklerin neden olduğu kas gerginliklerinin bilincine varma yeteneği kazandırır; bu bilinçlenme, edinilen tekniğin uygulanmasını ve gerilimi azaltmayı, dolayısıyle de zihinsel bozukluğun hafiflemesini sağlar. Söz konusu tekniğin öğretimi çok yavaştır. Bazen bir yıldan fazla bir süreyle haftada 30 dakikalık ya da bir saatlik seanslar gerektirir. Bu seanslara, hastanın her gün evinde yapması gereken alıştırmalar da eklenir.

SCHULTZ YÖNTEMİ

Schultz’un kendi kendini alıştırma ya da konsantrasyon yoluyla kendini gerginlikten kurtarma yöntemi, ikinci temel gevşeme yöntemidir. Bir bütün oluşturan ve tümüyle değişik bir çıkış noktasına dayanan bu yöntemin amacı, kendi kendini ipnoz edebilme yeteneğini kazandırmaktır. Çıkış noktası zihinseldir. Yöntem iki çevrimden oluşur: 6 ay-2 yıl süren birinci çevrim altı bölgenin gevşemesiyle sonuçlanır: Kaslar, damarlar, kalp, solunum, karın organları, baş. İkinci çevrim, köklü bir psikoterapiye denk düşer. Bu yöntem ipnoz kullanılan tekniklerden yararlanır ve kişinin bilinçaltına sızmayı sağlar.

Tekniğin kazanılması gerçek bir disiplin ister. Seanslar gittikçe sık-laştırılır, ama başlangıçta seans süreleri oldukça kısadır (1 dakika). Bu yöntemin, olası kalp ve damar hastalıkları nedeniyle kesinlikle bir uzmanın yönetimi altında uygulanması gerekir.

Gevşemenin Kullanım Alanları

Gerek sağlam insanlarda, gerekse psikosomatik tıp alanında gevşeme tedavilerinin kullanıldığı durumlar pek çoktur. Hasta olmayan kişilerde, başlıca başarısızlık nedeni olan tedirginlikle savaşan gevşeme, özellikle yarışan sporcular, güldürü sanatçıları ve genellikle bütün kolayca kaygıya kapılanlar için yararlıdır. Normal insan, gevşemeyle daha iyi bir dinlenme ve sakinleşme olanağı kazanır. Gebe kadınların doğuma hazırlanması sırasında değişik yöntemler kullanılır. Bazı diş hekimleri de hastalarının tedirginlik ve gerginliklerini engellemek için gevşeme yöntemlerinden yararlanırlar.

Psikosomatik bozukluklar alanında, gevşeme birçok kalp-damar, solunum, içsalgı, mide-barsak, deri ve cinsel bozukluk belirtilerini azaltabilir, hatta iyileştirebilir. Sıklıkla uykusuzluk,spazm ve krampları ortadan kaldırır. Ama bir tedavi olarak kabul edilmeli, özenle sürdürülmeli, tıbbi olarak denetlenmeli ve bu konuda eğitim görmüş bir uzman tarafından öğretilmelidir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.