Göz Hastalıkları Nelerdir?

Göz Hastalıkları Nelerdir? Alkoliklik, şeker hastalığı, merkezi sinir sistemi hastalıkları, frengi, urlar gibi bazı genel hastalıklar görme yeteneğine zarar verebilir. Yerel bozunlar arasında yanıklar, ezilmeler ve yaralar hiçbir zaman ihmal edilmemelidir. Gözün kılıflarının hastalıkları da çoktur: Sümüksel zar iltihapları (trahom, bir virüsün neden olduğu bir sümüksel zar iltihabıdır [konjonktivit]); gözakı iltihabı; iris iltihabı; saydam tabaka iltihapları (ama saydam tabakada iltihaplı olmayan göz lekesi ve yara izi gibi bozunlar da görülebilir); billur cisim tam ortada bulunmayabilir ya da saydamsızlaşabilir (katarakt); ağtabaka, bir iltihap (retinit) ya da bir damar hastalığı (arterit; atardamar ya da toplardamar tıkanması; yüksek tansiyon) tarafından etkilenebilir. Ağtabakada urlar ve bazen travma kökenli kopmalara da rastlanabilir. Görme siniri ve görme yollarının bir hastalığı da görmeyi etkileyebilir ve görme alanını değiştirebilir; gözün bazı kaslarının felce uğraması, iris hareketlerini engelleyebilir; öbür kasların işlevlerini yerine getirememesi, anormal hareketler, bakışın tek ya da çift yanlı sapmasına (yakınsak ya da ıraksak şaşılık) yol açar.

Göz kapağı düzeyinde, bir göz kapağı düşüklüğü (ptozis) ya da gözkapaklarındaki çembersi kasların istenmeyerek kasılıp büzülmesi (blefaro spazm); iyicil (kistler) ya da kötücül (kanserler) urlar; çeşitli mikroplara, ama özellikle de stafilokoka bağlı (çakmak, çıban, arpacık) enfeksiyonlar görülebilir. Camsı cisim düzeyinde, kanamalar ve göziçi basıncında bir artma (en belirgin biçimi, genellikle körlüğe neden olan ivegen ya da süreğen glokomdur [karasu]) olabilir.

Gözlerin ve görme aygıtının muayenesi, göz hekiminin ilgi alanına girer.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.