Leğen Kemiği Nedir? Bulunduğu Yerler ve Hastalıkları Nelerdir?

Üst yapılı omurgalılarda, gövdenin alt bölümünde yer alan ve hem omurga­nın bel bölümüyle, hem de bacaklar­la eklemlenen kemik çatı.

Kemik Leğen

Çanak biçiminde olan kemik leğen ar­kada kuyruk kemiğiyle uzanan kuyruksokumu kemiği ve yanlarda, ara­larında eklemlenen ve çatı kaynağını oluşturan iki kalça kemiğinden mey­dana gelir. Çatı az oynak bir eklem­dir.

Kuyruksokumu kemiği birbirleriyle kaynaşmış beş omurdan oluşur; bunu izleyen kuyruk kemiği körelmiş 4-6 omurdan yapılmıştır. Kuyruksokumu kemiğiyle kalça kemikleri arasmdaki eklem, kuyruksokumu kalça bağları ve ileri yaşlarda içine oynaklığını kı­sıtlayan bağ dokusu tabakaları dolan boşluğu çevreleyen bir kılıfla sıkıca tutturulmuştur. Bu eklemin hareketle­ri kuyruksokumu kemiği üst ucunun öne ve arkaya doğru eğilmesinden olu­şur. Öte yandan, kuyruk kemiğinin ucu ters yönde hareketler yapar. Böy­lece leğenin çapları değişebilir ve bu, doğum sırasında önemli bir olaydır. Kemik leğen, üst darlık denen bilezik gibi bir oluşumla iki kata ayrılmıştır: Üstteki büyük leğen, alttaki küçük le­ğen ya da leğen çukuru olarak adlan­dırılır. Aşağı bölümde leğen, alt dar­lık olarak adlandırılan, önde çatı ke­miği, arkada kirişlerden oluşan bir açıklıkla sınırlıdır.

Yumuşak Leğen

Leğen iskeletinin çeperleri çok sayı­da kasla döşenmiştir. Alt açıklığıysa apışarası (perine) olarak adlandırılan geniş bir diyaframla kapanmıştır. Bütün bu yumuşak bölümler iç boyutla­rı küçültürler: En büyük gerekli çap üst darlıkta 12 sm, alt darlıktaysa 11 sm’dir.
Leğen organları kadın ve erkekte si­dik torbası, sidik yolu, göden barsağı ve kalınbarsağın leğen bölümünden oluşur; kadında buna dölyolu, dölyatağı, dölyatağı boruları ve yumurtalık­lar, erkekteyse prostat, sperma kese­leri ve boşaltıcı kanallar eklenir.

Leğen Bozunları Ve Hastalıkları

Genellikle iç organ yaralanmalarıyla birlikte görüldükleri için kırık, çıkık gi­bi leğendeki travma kökenli bozunlar tehlikelidir. Süreğen hastalıklar ara­sında kuyruksokumu kalça eklemle­rinden başlayan kireçli omurlar arası bağ iltihabı ya da kalça eklemi ro­matizması (koksartroz) denen ve uyluk kemiğiyle kalça kemiği eklemini sıklık­la tutan yozlaştırıcı eklem romatizma­sı (artroz) gibi bazı romatizma türleri sayılabilir. Leğen, doğuştan ya da ge­lişim bozuklukları, raşitizm, kemik veremine bağlı bakışımsızlık ya da biçim bozukluklarının yerleşim alanı olabi­lir. Darlıkların küçülen çapları nede­niyle ortaya çıkan biçim bozuklukla­rı doğumu güçleştirebilir, hatta ba­zen de olanaksızlaştırır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.