Hacı Abdi Efendi Kimdir?

Hacı Abdi Efendi Kimdir? Mühürdar, devlet adamı ve şair (İstanbul 1699-ay.y. 1764 yaşadı). Babıali’de kalemde yetişti, sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşanın idaresinde bulundu, Patrona Halil isyanında (1730) saklanmak zorunda kaldı. 1732’den itibaren tekrar devlet görevine başladı. 1753, 1757 ve 1763 yıllarında 3 sefer reisülküttap olarak görevlendirildi.

Resmi yazılardaki mahareti ve şiirde gösterdiği yetenek, Damad İbrahim Paşa ve Koca Ragıp Paşa gibi münevver sadrazamlar zamanında onu şöhret sahibi yaptı ve bu nedenle yazmaya memur edildi.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.