Şeyhülislam Abdürrahim Efendi Kimdir?

Şeyhülislam Abdürrahim Efendi Kimdir? Sultan İbrahim’in katline fetva veren şeyhülislam (Adana, ? Belgrad 1656). 1647’de şeyhülislam oldu. Sadrazam Hazerpare Ahmed Paşanın ve Rumeli kazaskeri Muslihiddin Efendinin katlinde, Sultan İbrahim’in tahtından indirilmesinde önemli rol oynadı (1648). 18 Ağustos 1648’de Padişahın katline fetva verdiği gibi, sadrazam Sofu Mehmed Paşa ile birlikte cellatlara yardım da etti. Mehmed IV’ün tahta çıkmasından sonraki günlerde meydana gelen Sipahi ayaklanmasından (1648), ancak yeniçerilerin izniyle canını kurtarabildi. Sadrazam Murad Paşa Valide Sultan ile anlaşınca, görevine son verildi, önce İstanbul’da, Topçular’da. oğlunun çiftliğine gönderildi; sonra Hicaz’a gitmesi için emir geldi. Bir süre sonra Kudüs kadısı oldu. Ocak ağalarının yardımıyla Üsküdar kadılığı verilince İstanbul’a döndü ve çeşitli vazifeler aldı.

Abdürrahim Efendi, cesaretli, güçlü, devrinin mühim kişilerine sert muamele eden bir kimse olduğu için sevilmiyordu. Molla Fenari’nin Enmuzec-ül-Ulûm (İlimlerin örnekleri) adlı eserine bir cevabı ve bazı risaleleri vardır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.