Halimi Abdülhalim Çelebi Kimdir?

Halimi Abdülhalim Çelebi Kimdir? Yavuz Sultan Selim’in musahibi (Kastamonu, ?- Şam 1518). İstanbul’da medrese tahsili yaptı ve bilgisini artırmak üzere İran’a gitti, uzun süre orada kaldı. Sonra Mekke’ye geçerek, Kabe şeyhlerinden biri yanında çeşitli ders gördü. Anadolu’ya döndüğü sırada, Trabzon valisi bulunan Şehzade Selim kendisini yanma çağırttı. Çelebi’yi Kastamonu’dan Trabzon’a götürdüler, önce şehzade Selim’e hoca oldu, onun padişahlığından sonra da musahipleri arasında yer aldı.

Yavuz Sultan Selim’in mizacına göre hareket etmesini bildiği için, Padişah tarafından çok sevildi. Abdülhalim Çelebi, hükümdarın güvenini hiçbir zaman kötüye kullanmadı. İran ve Mısır seferlerinde Selim’in yanında bulundu. İlmi meselelerde ona müşavirlik yaptı. Devrinin her türlü fennini.

Arapça ve Farsça’yı bilen bir ilim adamı olduğu gibi, şiirleri de vardı. Mürettep divanı bulunmamakla beraber. Halimi mahlasıyla şuara tezkirelerinde yer almıştır. Sultan Selim’in Mısır seferinden dönüşü sırasında Şam’da öldü. Cenazesine Padişahın da katıldığı söylenir. Kastamonu’da kendi adına bir çift hamam yaptırmıştır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.