Ahizade Abdülhalim Efendi Kimdir?

Ahizade Abdülhalim Efendi Kimdir? Türk bilgini (?, 1555-istanbul 1604). Kazasker Nurullah Efendinin büyük oğlu ve Murad IV tarafından öldürtülen şeyhülislam Ahizade Hüseyin Efendinin ağabeyi, öğrenimini Ebu suud Efendiden yaptı, 1574’te Yeni İbrahim Paşa medresesine müderris oldu. Kasım Paşa, Yeni Ali Paşa, Şah Sultan, Haseki. Sahnı Seman, Şehzade, Üsküdar Valide Sultan medreselerinde ders verdikten sonra Bursa, Edirne, İstanbul kadılıklarında bulundu. İki kere Anadolu kazaskeri, 1601’de Rumeli kazaskeri oldu, 1603’te kendi arzusu ile bu vazifeyi bıraktı. Şirpençeden öldü.
Halimi mahlasıyla şiirler yazdı. Sülüs ve nesih yazıda. Pir Mehmed Dedenin öğrencisiydi. Çiçek, özellikle lale yetiştirme merakı vardı, özel bazı çeşitler elde etmiştir.

Fıkıh konularında, Hidaye’ye (Doğru Yol) bir yorumlama, Bedreddin Simavi’nin Câmi-ül -Fusuleyn (Bölümleri Toplayan) adlı eserine ayrıca Dürer ve Gurer (İnciler ve Parlayışlar) ile Miftah (Anahtar), Eşbah (Cisimler, Gövdeler) adlı kitaplarına yorumlar ve ek notlar yazdı.

Şevahid-ün-Nübiivve’yi (Peygamberlik Delilleri) tercüme etti. Tertip ettiği vakfiyeler ve hüccetlerle temessükler kendinden sonrakilere örnek oldu. Ahizade, Ebussuud Efendi ile akrabalık kurmuştu. Oğullarından Yahya ve Mahmud Sûzi efendiler ilmiye mesleğinden yetiştiler ve kadılıklarda bulundular.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.