Haritaların Nasıl Çizildiğini Araştırınız Farklı Ölçeklerde Farklılıklar Nelerdir?

Haritaların nasıl çizildiğini araştırınız. Çizilen farklı ölçeklerde çizilmiş haritalar arasında ne gibi farklılıkların olduğunu öğreniniz.

Harita çiziminin yapım aşamaları şu şekildedir.
1. Arazi çalışmaları, araziler taranır.
Arazi çalışmaları ile harita üretimi için gerekli olan nirengi ve nivelman kontrol noktaları kara parçası üzerinde belirlenir.

2. Hava fotoğrafı alımı, havadan hava ulaşım araçları ile fotoğraflar çekilir.
Hava fotoğrafı alımında, kara parçasında belirlenen noktalarının da yer aldığı, üç boyutlu görüntü oluşturulmasına imkan veren stereoskopik hava fotoğrafları elde edilir. 

3. Fotogrametrik çalışmalar yapılır.
Fotogrametrik çalışmalar, çekilen stereoskopik hava fotoğrafları üzerlerindeki nirengi noktaları koordinatlarından istifade edilerek, harita orijinalleri oluşturulmaktadır. Hazırlanan harita orijinalleri üzerinde, hava fotoğrafı üzerinde karar verilemediği, görülemediği için yer almayan;
– Bitki Örtüsü,
– Yer İsimleri,
– Yol Cinsi,
– Enerji Nakil Hatları vb. detaylar, arazi çalışmaları ile yer almaktadır.

4. Kartoğrafik çalışmalar,
Bu aşamada; sayısal olarak oluşturulan harita üzerinde, harita okumaya yönelik düzenlemeler, haritaya yazı ilaveleri ile  kenar bilgileri koordinat ilave edilmekte, renk ayrımı çalışmaları uygulanmaktadır. Hatitanın basılarak kullanıcıların hizmetine sunulur. Harita yapımında önemli olan;ekonomik,  hızlı, ve güvenli olarak üretilmesidir.

Farklı ölçeklerde yapılmış haritalar arasında;
Paydaları farklıdır.
Gösterilen alanlar farklıdır
Ayrıntı farklıdır
Bozulma oranları farklıdır.
Farklı ölçeklerde düzlem üzerinde kapladığı alan farklıdır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.