Hassaf Kimdir?

Hassaf Kimdir? Ebu Bekir Ahmet Bin Ömer. Ha­nefi mezhebinin büyük alimlerinden biri. Çağında fıkıh, feraiz ve hadis ilimleri üzerinde otorite idi. Geçimi­ni kunduracılıkla sağladığı için ken­disine Hassaf lâkabı verilmiştir. Üs­tün kişiliği, iyi ahlâkı ve derin bilgisi nedeniyle dönemin halifesi Mühtedi’nin de saygısını kazanmıştı. Halifenin isteği üzerine fıkıh konusunda Kitab- ül Harac’ı yazdı. Ahkâm ül Evkaf, Kâtip ül Vesaya, Kitap ün Nafakat da diğer eserleridir.

Hassaf, 875’te Bağdat’ta öldü.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.