Abdurrahman Nureddin Paşa Kimdir?

Abdurrahman Nureddin Paşa Kimdir? Osmanlı sadrazamı (Kütahya 1836 – İstanbul 1912). İlk öğrenimini özel olarak yaptı. Babasının Şam, Cidde. Şehrizor valilikleri sırasında kethüdalık ve divan katipliği etti. Tolçı. Köstence, İzmir’de aşar memuru oldu. Muhtelif şehirlerde kaymakamlık, valilik yaptıktan sonra azledilerek İstanbul’a geldi. Said Paşanın, Trablus valiliğine göndermek istemesine rağmen, Abdülhamid II Abdurrahman Paşayı İstanbul’da alıkoydu ve 1881’de münakale işleri komisyonu üyeliğine tayin etti. Sonra sadrazamlık teklif olundu.

Abdurrahman Nureddin Paşa, henüz tecrübesiz bir insanın sadrazam olmasının yanlışlığını bildirdiği halde, Padişah teklifinde ısrar etti. Bu makamda yetmiş gün kalabildi; Mısır meselesinde Padişah ile aralarında anlaşmazlık çıktı ve sadaret mührü geri alındı. Abdurrahman Nureddin Paşa, sırasıyla Kastamonu, Aydın, Edirne valiliklerinde bulunduktan sonra. 1895’te Adliye nazırlığına getirildi. 1901’de. hastalanan Halil Rifat Paşanın yerine sadarete vekalet etti; sadarete geçmesi hususunda yapılan teklifleri, yine ısrarla reddederek. Adliye nazırlığında kaldı. Bir süre sonra, Kuruçeşme’deki yalısının onarınımda girdiği borcu ödeyebilmek için, Üsküdar ve Kadıköy tramvay ve elektrik imtiyazını almak istemesi üzerine vekiller heyetinde arkadaşları ile yaptığı münakaşadan sonra, Ferid Paşanın sadaretten ayrılmasına kadar toplantılara katılmadı.

Ancak Said Paşanın sadareti devresinde, ikinci Meşrutiyet’in ilanını görüşmek için Saray’daki kabine toplantısına katıldı ve Vükela meclisini idareye memur oldu. 2 Ağustos 1908’de, isteği üzerine emekliye ayrıldı. üç dört ay sonra. Padişah tarafından teklif edilen Ayan meclisi üyeliğini, rahatsızım diyerek kabul etmedi.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.