Hindistan Kalküta Kenti

Kalküta’dan bir görünüşHindistan’da, Hint Okyanusu’nun doğu kesiminde keııt; Batı Bengal eyaletinin başkenti (3 305 010 nüf.; banliyölerle 10 800 000 nüf.; 1992); Güney Asya’nın Singapur’dan son­raki en büyük limanı olan Kalküta’nın adı, tanrıça Kali’ye adanmış kutsal yer Kalighat’tan kaynaklanır.

İngiliz Doğu Hindistan Şirketi XVII. yy’da Hooghly ırmağının bataklık­larla kaplı doğu kıyısında bir ticaret limanı kurma işine girişmiş, ama

XVIII. yy’da İngiliz sanayi atılımıyla, İngiliz Hindistanı’nın başkenti olan Kalküta, 191 1’de yerini Delhi’ye kap­tırmıştır. Günümüzde Kalküta, Hindistan’ın başlıca sanayi ve ticaret merkezlerin­den biridir. Bengal ticaretinin çok önemli bir bölümü, özellikle jüt sa­nayisiyle ilgili ticaret, Kalküta’dan geçer. Çay, kömür, lake gibi öteki dış­satım ürünleri öncelikle İngiltere’ye gönderilir. Kalküta, dışardan işlen­miş pamuk, zeytinyağı, petrol, işlen­miş Avrupa malları, Cava’dan şeker, Birmanya’dan (Myanmar Birliği) pi­rinç ve kereste satın alır. Çoğunluğu dokuma alanına ve kâğıt üretimine yönelik birçok fabrika kurulmuştur. Bütün bu etkinliklere karşın, işsizlik yaygmdır; halkın büyük bir kesimi yoksulluktan kırılır; açlık günlük bir olay haline gelmiştir. Hindistan’ın 1947’de bağımsızlığını kazanmasın­dan soma, ardından da Bangladeş’in kurulmasıyla, göçmen akım artmış, kenti bunaltan aşırı nüfus, sorunları daha da ağırlaştırmıştır.

TİCARET MERKEZİ VE LİMAN

Kalküta, bir bakıma ayrıcalıklı duru­mu sayesinde, günümüzde Hindis­tan’ın en önemli zanaat ve ticaret merkezlerinden biridir. Aşağı yukarı 100 000 kişinin oluşturduğu Marvari- ler kolonisi ticaret alanında etkinliği­ni duyurur ve büyük çaplı ticarete egemendir. Bihariler satıcdık, hamal­lık gibi küçük işlerde çalışırlar. Kal- küta’da yaşayanların çoğu, yerini yur­dunu bırakarak buraya para kazan­maya gelmiştir (bu nedenle Kalküta’da iki kadına karşılık üç erkek vardır). Liman etkinlikleri, Hooghly ırmağı üs­tünde, ana kentle deniz arasındaki ulaşımı sağlayacak bir römorkaj sis­teminin kurulmasıyla, belirgin biçim­de düzelmiştir. Ama, Hooghly ırmağı­nın düzeyi, yağmur mevsimi dışında, oldukça alçak kalmakta, bu da Palta barajının tam verim sağlamasını en­gellemektedir.

Kalküta ayrıca Hindistan’ın siyaset, kültür ve sanat merkezlerinden biri­dir. Geleneksel sanatlar canlıdır, dans, tiyatro ve müzik Bengallilerce sevilir. İndian Museum’da arkeoloji koleksiyonları sergilenir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.