Kap Kenti Hakkında Bilgi

Kap kentinden bir gece görünüşüGüney Afrika Cumhuriyeti’nin yasa­ma başkenti (1 900 000 nüf.; 1992). Afrika’nın ikinci yerleşme bölgesi olan Kap (Capetovvn ya da Kaapstad da denir) Afrika kıtasının Avrupa’ya en uzak ucunda (güney ucu) kurulmuş olmasına karşın, halkı Avrupalı kö­kenli olan en eski sömürgedir. 1497’de Hindistan’a doğru yol alan Vasco da Gama tarafmdan adı konun­caya kadar, Fırtınalar Burnu diye bi­linen Ümit Burnu’na ilk ayak basan Avrupalı, 1488’de Portekizli Bartolo- meu Dias oldu. HollandalIların Porte­kizlileri baharat yolunda alt etmele­rinden sonra, su ikmalinin de sağla­nabileceği bir sığınma limanı zorunluğu başgösterdi. 6 Nisan 1652’de Do­ğu Hindistan Hollanda Şirketi’ni yöne­ten jan van Riebeck tarafmdan bu amaçla bir istasyon kuruldu; Riebeck’ in emrinde elli denizci vardı. 1657’den başlayarak ilk göçmenler (free burghers) bölgeye ayak bastılar. Bu Avrupalılar, Hotanto ya da Boşi- man kadınlarıyla evlenerek günümüz­de sayıları iki milyonu aşan Kap me­lez topluluğunun doğmasına yol açtı­lar. Irk ayrımı (apartheid) siyasetinin, topraklarından koparılmış köylüler ha­line getirdiği Bantulardan farklı ola­rak, kaynaşmış bir kentli topluluk oluşturan bu melezler, daha çok Kap’ m dış bölgelerinde ve aym adı taşıyan kentte yaşarlar. 1956’da oy hakkın­dan yoksun bırakılan bu insanlar, ay­rılıkçı siyasetle “bantustan” adı veri­len bağımsız bölgelerde güçlükle tutu­labilmektedirler; aralarından bir bö­lümü de savanaya dönerek Griqua- land’de toplanmıştır.

GÜNEY AFRİKA’NIN İLK LİMANI

Art ülkesinin Akdeniz tipi iklimi ve At­las Okyanusu’ndan Hint Okyanusu’na giden yol üstündeki olağandışı konu­mu sayesinde Kap, Güney Afrika’nın ilk limanı olmuştur. Art ülkesinin tu- runçgil ve tarım ürünlerini, Güney Af­rika madenlerini dışarı gönderir. Hammaddelerin göreceli uzaklığına karşm, hızlı bir gelişme içinde olan bir ülkenin büyük sanayi merkezlerinden biri haline gelmiştir. Yerleşme bölge­sinde çok sayıda fabrika vardır ve ye­nileri yapılmaktadır: Otomobil, maki­ne, sentetik reçine, Somerset West’ te boya ve sülfürik asit, petrol rafine­risi, kauçuk, gıda sanayisi. Ama Gü­ney Afrika Cumhuriyeti’nin bağımsız bir iktisat kurmaya yönelmesine kar­şın, Kap alabildiğine dışa açılmış bir kent olarak kalmaktadır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.