Hücre Nedir?

Canlı organizmaların yapısal ve işlev­sel açıdan en küçük birliği.

hücre nedirAşağı yukarı virüsler dışında bütün canlı organizmalar, yalnız mikroskop­ta seçilebilen ve ayrıntılı incelenme­leri güçlü teknik olanaklar gerektiren hücrelerin (birhücrelilerde tektir ve bunlar çokhücrelilerden bu bakımdan ayrılırlar) az ya da çok sayıda bir ara­ya gelmesinden oluşur. Gerçekten de, bir milyar kadar çokhücreli hücresi, bir gramdan ağır olmayan bir kütle oluşturur. Bu nedenle, hücre incele­melerindeki (hücrebilim) ilerlemeler doğrudan optik alanındaki ilerlemelere bağlıdır. Basit mikroskobun gerçekleştirilmesi (Leuwenhoek, XVII. yy. başı) sırasmda keşfedilen hücre, XVIII. ve XIX.yy’larda incelendi, ama ince yapı incelemesi ancak çok ileri derecede büyültmeleri (500.000 kez) sağlayan elektron mikroskopunun kul­lanımıyla, XX. yy’da başladı. XX. yy’ın başında, her ne kadar hücre kavramının kapsadığı ince yapı kar­maşıklığının bilincine varıldıysa da, organitlerin (hücre içi yapıların) mor­folojilerinin özü ve anatomi-işlev ba­ğıntıları daha bilinmemekteydi.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.