Karahanlı Devleti’nde hükümdarın görevleri ile ilk Türk devletlerindeki hükümdarların görevleri

Karahanlı Devleti’nde hükümdarın görevleri ile ilk Türk devletlerindeki hükümdarların görevleri arasında benzerlikler var mıdır? Varsa bunlar nelerdir?

Karahanlı Devletindeki hükümdarların görevleri ile İlk Türk devletlerindeki hükümdarların görevleri benzerlik göstermektedir. Benzerlik yönleri, Hükümdarlar, bilgili akıllı olmalı adaletli kararlar vermeli, halkını ve ülkesini koruyabilmeli, sabırlı olmalı halkına hoşgörü ile yaklaşmalıdır.

Kök Türklere ait Orhun Kitabelerinde, Karahanlılara ait Kutadgu Bilig eserinde bu görevleri görmekteyiz.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.