Ansiklopedi

Güvenirliliği kabul görmüş, ansiklopedilerden derlenmiş ansiklopedik bilgiler.

Magdaleniyen Dönemi ve Uygarlığı Hakkında Bilgi

Magdaleniyen, Üst Yontmataş devrinin (Üst Paleolitik) son dönemine bağlı önemli Tarihöncesi devri. Würm III/IV buzul ara evresinde ve Perigord, Charente (Loing vadisindeki birkaç sit) bölgeleriyle sınırlı bir alanda, yaklaşık olarak İ.Ö. 16 000 yıllarında başlayan Magdaleniyen son buzul evresini (İ.Ö. 12 000 ile 10000 yılları arasında uzanan, çok soğuk ve çok kurak Würm IV) ve İ.Ö. 9500’e […]

Mafya Nedir?

Önce Sicilya’da, daha sonra da A.B.D’nde gelişen gizli örgüt (Mafya sözcüğü SicilyalIların Fransız işgali sı­rasında kendilerine slogan olarak seç­tikleri İtalyanca “Morte alla Francia. İtalia anela ” [İtalya, Fransa’ya ölüm diye bağırıyor] sözcüklerinin ilk harf­lerinden [MAFİA] türetilmiştir). Sicilya’daki Mafya’nın geçmişi çok es­kilere dayanır. 1282’de Fransızların Sicilya’yı işgal altında tuttukları dö­nemde köylüler, adalarını özgürlüğe kavuşturmak için işgalcileri […]

Madrid Hakkında Bilgi

İspanya’nın başkenti (3 120 000 nüf.; 1992). Sierra de Guadarrama’nın eteklerinde, 646 m yükseltide, Manzanares ırmağının kıyısında kurul­muş olan Madrid, merkezî konu­mundan ötürü Felipe II tarafından ül­kenin başkenti olarak seçildi (1561). Tümüyle siyasal olan ve ülkeyi elden geldiğince merkezîleştirmeyi amaç­layan bu seçim sonucunda kent son derece gelişti; buna karşılık çevresin­deki geri kalmış bölgelerle arasında­ki karşıtlık […]

Maddecilik Nedir? Bu Sistemlerin Evrimi

Temel gerçekliğin madde olduğunu ve bütün öteki gerçekliklerin, şu ya da bu biçimde ona indirgenebileceğim ileri süren öğreti (materyalizm de denir). Maddecilik, her varolanın bir tinden (zihin) ya da tinlerden kaynaklandığı­nı ileri süren idealizmin ve tinin özü bakımından maddeden köklü olarak farklı olduğunu ve ona indirgenemeyeceğini savunan tinselciliğin karşıtı­dır. Madencilik Ve Gerçekçilik Maddecilik bir gerçekçiliktir. […]

Madde Nedir? ve Felsefe Sorunu

Madde, Duyularla algılanabilen ve mekanik bir kütleye sahip olan şey; öğe. Felsefe Sorunu Yukarda genel bir tanımım verdiğimiz madde sözcüğünün felsefede karışık­lıklara yol açan çeşitli anlamları var­dır. Aristoteles ve skolastikler için madde, biçim (form) edinebilen belir­lenmemiş bir öğedir. Oluş ve değişme­nin, olumsallığın ve bireyleşme ilkesi­nin alanıdır. Modern düşünürler için­se madde, biçimden çok, kendiliğin­dendik, bireysellik ve […]

Madagaskar Coğrafyası Tarihi ve Ekonomisi

Hint Okyanusu’nda Madagaskar ada­sında ülke. Güney Afrika’nın doğusunda yer alan Madagaskar, bu kıtadan Mozambik boğazıyla ayrılır. Coğrafya Eski Gondvana kıtasının kalıntısı olan Madagaskar adası yüzölçümü ba­kımından dünyanın dördüncü büyük adasıdır. Kütle biçimindeki adanın büyük bir bölümü çok aşınmış ve ba­tıda bir tortul tabakasıyla örtülmüş billursu kayalıklı bir tabandan oluşur. Kütle, bütün olarak biçim değiştirmiş, yükselmiş […]

A.B.D’li General Mac Arthur’un Hayatı

A.B.D’li general (Fort Little Rock, Arkansas, 1880-Washington, 1964). Filipinler’deki ilk Amerikan valisinin oğlu olan Douglas Mac Arthur 1903’te West Point Harp Okulu’ndan istihkâm subayı olarak çıktıktan sonra Filipinler’de ve Japonya’da (1906) görev al­dı. 1906-1908 yılları arasında Theodore Roosevelt’in yaverliğini yaptı, Bi­rinci Dünya savaşında albay rütbesiy­le Fransız cephesine yollandı; 1918’de generalliğe yükseltilerek tugay komu­tanlığına getirildi. Daha […]

Maceristan Coğrafyası Tarihi ve Ekonomisi

Maceristan Orta Avrupa’da ülke. Kuzeyde Çekoslovakya, doğuda S.S.C.B. ve Romanya, güneyde Yugos­lavya, batıdaysa Avusturya ile çevri­lidir. Coğrafya Macaristan, tümüyle tortul alanlarla kaplı olan ve kuzeyden güneye doğru akan Tuna ırmağı tarafından iki bü­tüne ayrılan Pannonia çukuru içinde uzanır. Ülkenin batı kesiminde, Alp kıvrımla­rının etkisinde kalan oldukça karma­şık bir yüzey vardır. Kuzeyde Küçük Ova (Kisalföld), batıda Sopron […]

Lüksemburg Coğrafyası Tarihi ve Ekonomisi

Lüksemburg Batı Avrupa’da ülke. Dünyanın en küçük devletlerinden biri olan Lüksemburg Büyükdüklüğü ku­zeyde ve batıda Belçika, doğuda Fe­deral Almanya Cumhuriyeti, güney­deyse Fransa ile sınırlıdır. Coğrafya Ülkenin en verimli ve en kalabalık ke­simini güneydeki Lorraine yaylasında yer alan Gutland oluşturur. Bu bölge­de ayrıca zengin maden yatakları da bulunur. Başkent Lüksemburg da bu­rada kurulmuştur. Büyükdüklügün ku­zeyinde Ardenne masifinin […]

Lübnan Coğrafyası Tarihi ve Ekonomisi

Lübnan Yakındoğu’da ülke. Kuzeyinde ve doğusunda Suriye, gü­neyinde İsrail bulunan Lübnan’ın ba­tıda Akdeniz’e uzun bir kıyısı vardır. Coğrafya Lübnan kıyıya paralel dört şerit ha­linde yayılır. Bunlar, batıdan doğuya doğru kıyı ovası ya da Sahil, Lübnan sıradağları, El Beka bölgesi ve Antilübnan dağları olarak ayırt edilirler. Birinci kesimi kuzeyde daha geniş (Akkar), güneydeyse daha parçalan­mış kıyı […]

Sayfa 30 of 104« İlk...1020...2829303132...405060...Son »