A.B.D’li General Mac Arthur’un Hayatı

A.B.D’li general (Fort Little Rock, Arkansas, 1880-Washington, 1964).

Filipinler’deki ilk Amerikan valisinin oğlu olan Douglas Mac Arthur 1903’te West Point Harp Okulu’ndan istihkâm subayı olarak çıktıktan sonra Filipinler’de ve Japonya’da (1906) görev al­dı. 1906-1908 yılları arasında Theodore Roosevelt’in yaverliğini yaptı, Bi­rinci Dünya savaşında albay rütbesiy­le Fransız cephesine yollandı; 1918’de generalliğe yükseltilerek tugay komu­tanlığına getirildi. Daha sonra A.B.D’ne geri çağrılarak West Point Harp Okulu yönetimiyle görevlendiril­di. Filipinler’de bir kez daha görev al­dıktan sonra 1930’da genelkurmay başkanı oldu. 1935’te askeri hizmet­ten çekildi, 1940’ta Fiiipinler’de başkan Quezon’un askeri danışmanlığını yaptı. Temmuz 1941’de Filipin adala­rındaki Müttefik kuvvetlerin başko­mutanı olarak Japon saldırısına kar­şı koydu; Mart 1942’de Roosevelt’in verdiği emir üstüne Corregidor ada­sından ayrılarak Avustralya’ya gitti. 1943’te Güneybatı Pasifik kuvvetleri­nin başına, 1945’te de Pasifik’teki bütün Müttefik kuvvetlerinin başına ge­tirilen Mac Arthur Japonya’ya karşı kazanılan zaferde başlıca rolü oyna­dı. Daha sonra Japonya’da beş yıl sü­reyle, tam yetkiyle işgal birlikleri ko­mutanlığım yaptı. 1950’de, Kore’deki savaşa katılan Birleşmiş Milletler bir­liklerinin komutanlığına atandı ama buradaki davranışı çatışmayı genişle­tir nitelikte görüldüğü için, dönemin A.B.D. başkanı Truman tarafından görevinden alınarak yerine general Ridgway getirildi (11 Nisan 1951). Bu durum A.B.D. kamuoyunda bir şaşkın­lık yarattı. Ülkesine dönüşte halk ta­rafından büyük bir coşkuyla karşıla­nan Mac Arthur, bundan cesaret ola­rak tüm ülkeyi kapsayan görkemli bir geziye çıktı. A.B.D. başkanlığına seçilmesi söz konusu edildi ama sivil ikti­dara meydan okumaya kalkınca, ka­muoyunun desteğini yitirdi.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.