Ansiklopedi

Güvenirliliği kabul görmüş, ansiklopedilerden derlenmiş ansiklopedik bilgiler.

Abadan Nedir? Yavuz ABADAN Kimdir?

Abadan Nedir? Yavuz ABADAN Kimdir? Abadan sıfat. Eski. Türkçede yardımcı fiillerle kullanılır: âbâdan etmek, âbâdan olmak. Mamur, bayındır: Devletinde oldu âbâdan nice cây-i hârâb (Nedim). Bu sanatkâra o zamanki hükümet Rumelihisarı’nı, kalelerini tekrar âbâdan etmek işini teklif etti (Yahya Kemal). ABADAN (farsça âbâdan), İran’da şehir (6. eyalet). Basra körfezinde Şattülarap ırmağının adalarından biri üzerindedir. 226 000 […]

Abad Nedir?

Abad Nedir? ABAD sıfat. (farsça âbâd). Eski Türkçede daha çok etmek, eylemek, olmak yardımcı fiilleriyle kullanılır; âbâd etmek, âbâd eylemek. Mamur, bayındır; Padişahlar dâd ile mülkini âbâd eyledi (Hoca Dehhani). Gönül yıkma cihânı eylemek âbâd lâzımsa (Namık Kemal). Dertli aşk yolunda olmuştur irşad / Memâlik-i aşkı eyledi âbâd (Dertli). Şen, neşeli, mutlu, bahtiyar, müreffeh: Cem […]

Abaco Nedir?

Abaco Nedir? ABACO, İngiltere’nin Bahama adalarından ikisine (Biiyük ve Küçük Abaco) verilen ad; 7 324 nüfuslu yer. ABACO (Evaristo DALL), İtalyan bestecisi (Verona 1675-Münih 1742). Torelli’nin, sonra da Vitali’nin öğrencisi. 1704-1715 yıllarında Bavyera prensinin daire müzikçisi olarak çalıştı, onunla birlikte Brüksel’e gitti ve 1715’te Saray konzertmeister’i oldu. Yaylı çalgılar ve basso continuo (sürekli bas) için […]

Aba Nedir?

Aba Nedir? ABA, Yünden dövülerek yapılan kalın ve kaba kumaş. Eskiden cüppe, kalçın, potur, hırka, çakşır, ve terlik yapımında kullanılırdı. Bugün de memleketimizin bazı bölgelerinde kullanılmaktadır: Ayağında bir aba potur vardı (R.N. Güntekin). Ayaklarında geniş aba terlikler (H. R. Gürpınar). Lâcivert abadan yapılmış ceketini hemen çıkardı (Kemal Tahir). Abadan veya kalın kumaştan yapılmış üstlük hırka, cüppe: […]

Abadiyye (İbadiyye) Nedir?

Abadiyye (İbadiyye) Nedir? ABADİYYE veya İBÂDİYYE i. Adını VII. yy. sonunda yaşamış âlim Abdullah bin ibâd veya Abâd’dan alan «Haricîler» mezhebine verilen ad. Bu mezhep, VIII. yy.’da Kuzey Afrika’da yayıldı, Tiaret’te bir sülâle kurdu ve X. yy.’da Mzab’da yerleşti. Bundan başka, Cerbe adasında (Tunus), Umman ve Zengibar’da temsilcileri vardır.

AA (Anadolu Ajansı) Nedir?

AA (Anadolu Ajansı) Nedir? AA Anadolu Ajansı’nın kısaltması. AA (Su anlamında bir germen kelimesinden), Fransa’nın kuzeyinde. Flandre bölgesinde bir akarsu; 80 km. Artois tepelerinden çıkarak Saint Omer’den geçer ve Gravelines’de Kuzey denizine dökülür. Saint-Omer ile deniz arasında. 29 km. boyunca gemilerin işlemesine elverişlidir. Calais ile Dunkerque’i iç Flandre’a bağlayan kanal bu akarsu vâdisini takip eder, (L) […]

Ledün Nedir?

Ledün Nedir? Ledün kelimenin tasavvuftaki anlamı, “gayb ilmi, İlahi sırları keşfetme ilmi, marifet”dir. Yine tasavvufta, Allah’­tan vasıtasız gelen bilgiye, ilhama “ilmi ledün” denir. Tasavvufta akıl ve nakil yolu ile edinilen bilgiden başka bir de ilham yoluyla, keşif ve ilmi ledün yoluyla elde edilen bilgi vardır. Yalnız herkes, akıl ve nakil yoluyla bilgi edinebilirken, bu yolla […]

Kübreviye Tarikatı Nedir? Necmeddin Kübra Kimdir? Tarikatın Esasları Nelerdir?

Kübreviye Tarikatı Nedir? Necmeddin Kübra Kimdir? Tarikatın Esasları Nelerdir? Kübreviye Tarikatı Necmeddin Kübra tarafından ku­rulmuştur. Necmeddin, 1145’te Harezm’in Hayvek köyünde doğdu. Harezm’de yetişti. Medrese ilimlerinde, özellikle hadis ilminde uzmandı. Gençliğinde, her girdiği bahiste karşımdakileri alt ettiğinden büyük kıyamet anlamına gelen “Tammet’ül Kübra” adıyla anılmaya başladı, sonradan Kübra kelimesi lakabı haline geldi. Tebrizli ve Meczup Baba […]

Keramet Nedir? Kimler Keramet Gösterebilir?

Keramet Nedir? Kimler Keramet Gösterebilir? Keramet kelime anlamı, iyi ve ahlaklı olmak, değerli ve cömert olmak’tır. Tasavvuftaki anlamı ise, “Peygamberlik iddiasıyla ilgisi olmaksızın bir kişide harukulade bir halin zuhur etmesi”dir. Keramet, Tanrı’nın sevdiği kullarına ihsan ettiği bir şeydir. Bu sevgiye layık olan herkeste böyle bir durum zuhur edebilir. Eğer kendisinde bu hal zuhur eden kimse […]

Sayfa 104 of 104« İlk...102030...100101102103104