Ansiklopedi

Güvenirliliği kabul görmüş, ansiklopedilerden derlenmiş ansiklopedik bilgiler.

XI. Yüzyıldan XIV. Yüzyıla Kadar Fransada Edebiyat

XI. Yüzyıldan XIV. Yüzyıla Kadar Fransada Edebiyat, Geleneksel olarak, aklı, klasikçiliği, bilgeliği, ilimliliği, açıklığı, insanı dile getiren Fransız edebiyatı, çeşitli, zengin, özgür ve kentsoyludur. Fransız edebiyatı dokuz yüzyıl boyunca bütün türlerde yapıt vermiş, bazı türleri yaratmış, bazı türleri de olgunluğa kavuşturmuştur. OLAĞANÜSTÜLÜK ÖĞELERİ. Olağanüstülük olayı kuşkusuz XI. yy’dan XIV. yy’a kadar feodal edebiyatın dilini belirgin kılan […]

Fransa Ulaşım ve Ticaret

ULAŞIM Ulaşımdaki canlılık, karşılıklı ilişkilerdeki ilerleme ve turizm patlamasıyla hızla gelişmektedir. Paris çevresini saran demiryolu ağı, elektrikle donatım, yeni malzeme kullanımı ve elektrikli ya da Diesel motorlu lokomotiflerin kullanılması gibi yenileştirme önlemlerine konu olmaktadır: Yolcu taşımacılığı önemini korurken, yük taşımacılığı azalmaktadır. Karayolları ağının özel arabaların artışıyla her zaman orantılı olmaması nedeniyle, geniş bir otoyol ağı […]

Fransa Sanayisi

Fransa Sanayisi, Sanayilerin coğrafi dağılımı XIX. yy’dan bu yana hiç değişmemiştir; Kuzey, Kuzeybatı, Paris ve Lyon bölgeleri büyük sanayi bölgeleridir. Bununla birlikte, enerji ve hammadde kaynaklan değiştiğinden, XIX. yy’dan kalma sanayi kolları gerilemektedir. Kömür üretimi, dokuma sanayisi ve düşük kapasiteli Lorraine demir yatakları üstüne kurulan demir-çelik sanayisi için durum böyledir. Doğal zorunluluklardan doğan ve yeni enerji […]

Fransa’da Tarım ve Hayvancılık

Fransa’da Tarım ve Hayvancılık, Fransa’da ekili alanlar kadastrolu ulusal toprakların % 60’ını (yaklaşık 34,5 milyon hektar) kaplar; bu da ekilebilir topraklar (17 M ha), otlaklar (14 M ha), bağlar, meyve bahçeleri ve kavaklıklar arasında paylaşılmıştır. Alp, Pirene, Jura ve Vosges dağlarında, ülkenin doğu kesiminde Provence’ta ve Landes’larda yer alan ormanlar, 13,5 M ha’lık bir alanı kaplar. […]

Fransa Ekonomisi

Fransa Ekonomisi, Fransa iktisadının yapısı, liberal bir iktisadın, güdümlü bir iktisatla, devlet kapitalizminin özel kapitalizmle birleşmesi özelliklerini taşıyan özgün çizgiler ortaya koyar. Devletin üretime katılmasına hiçbir hak tanımayan katı liberalizm, 1944-1946 ulusallaştırma eylemleri sırasında ortadan kalktı. Devlet iktisatta birçok kesimin denetimini üstlendi: Enerji; kredi: taşımacılık; sanayi kesimi. François Mitterrand’ın iktidara gelmesinden (1981) sonra birçok yeni ulusallaştırma […]

Faransa Tarihi Devrim Sonrası 1993’e kadar olan dönem

Faransa Tarihi Devrim Sonrası, Eski Rejim’in (Ancinn Rcgime) içinde bulunduğu mali, toplumsal ve siyasal bunalımın boyutlarıyla kaçınılmaz hale gelen etatsgencraux’rıun toplanması 1789 Devrim patlamasıyla sonuçlandı. Etats generaux’nun Kurucu Millet Meclisi’ne (1789-1791) dönüşmesiyle uç vermeye başlayan patlama, 14 Temmuz 1789’da Paris halkının mutlakiyetin simgesi Bastille hapishanesini ele geçirmesiyle doruğa ulaşan şiddetli kent ayaklanmalarıyla sürüp gitti ve 4 […]

Fransa Tarihi Devrime Kadarki Dönem

Fransa Tarihi Devrime Kadar, Tunç devrinde, kara Avrupa’sını ve İngiltere’yi, Akdeniz ülkelerine bağlayan maden ticareti, Galya’dan geçiyordu. Hallstatt insanı tarafından getirilen demiri Keltler tarım aletleri yapımında kullandılar. Bu halklar yukarı Ortaçağ’a kadar ayakla kalan bir tarım görüntüsü yarattılar. Rhone ve Sen vadileri etkin bir ticaretle canlandı. Bundan da özellikle Yunan kolonisi olan Marsilya yararlandı. Pön savaşlarının […]

Fransa Nüfus Yapısı

Fransa Nüfus Yapısı XIX. yy. boyunca doğum oranındaki azalma ve ölümlerin aynı oranda kalmasıyla dikkati çeken Fransa nüfusu, İkinci Dünya savaşından sonra belli bir artış göstermiştir; ama, Fransa 56 milyondan fazla nüfusuyla gene de, Avrupalı komşularına oranla az nüfuslu bir ülke olarak kalmaktadır:, Almanya Cumhuriyeti, İngiltere ve İtalya’dan sonra 4. sırada yer alır. Doğum oranının […]

Fransa’nın İklimi ve Bitki Örtüsü

Fransa’nın İklimi ve Bitki Örtüsü Fransa İklimi Fransa iklimi genelde batı kesimindeki atmosfer dolaşımının etkisine açık ılıman bir iklimdir.Bu dolaşım, mevsimlik ritmi içinde, hava kütlelerinin durumuna bağlıdır: Kışın yüksek basınç merkezi olan karasal kutup havası, Kuzeydoğu Avrupa üstüne inerken, denizden gelen tropikal yüksek basınç, Akdeniz havzasının güneyine doğru yayılır. Yazın ise, tersine, yüksek basınç Fransa’nın […]

Fransa Komşuları ve Coğrafi Özellikleri

Fransa Komşuları ve Coğrafi Özellikleri, Avrupa’da ülke. Fransa kuzeybatıda Manş denizi, batıda Atlas Okyanusu, güneybatıda İspanya, güneyde Akdeniz, güneydoğuda İtalya, doğuda İsviçre, kuzeydoğuda Almanya, Lüksemburg ve Belçika’yla sınırlıdır. Fransa Coğrafyası Avrupa’nın büyük kütle ve engebe bölgelerinin çakışma noktasında yer alan Fransa, yüzey şekilleri ye iklim verilerinin bulundukları bölgedeki düzenlenişiyle ilgi çekici bir özellik kazanan, doğal birimler […]

Sayfa 10 of 104« İlk...89101112...203040...Son »