Fen ve Teknoloji

Ortaokul Fen ve Teknoloji derslerinde ve çalışma kitaplarına, yardımcı olmak için, genel olarak da merak edilen fen konuları sorularına cevap olmak için hazırlanmaktadır.

Bernoilli İlkesi

İlk bakışta, bir sıvının hızı ile sıvının basıncını arasındaki ilişkiyi temel alan Bernoilli ilkesi mantığa aykırı bir ifadedir. Pek çok insan bu ilkenin doğru olmaması gerektiği düşünmektedir. Ancak bunun sebebi aslında Bernoilli ilkesinin ne söylediğini tam olarak bilmemekten kaynaklanmaktadır. Bernoilli ilkesi, sıvının yatay akışı esnasında sıvı hızının daha yavaş olduğu noktalara göre, sıvının daha hızlı […]

Basıncın Hal Değişimine Etkisi

Hal değişimleri, maddelerin ısı alması ya da ısı vermesi sonucunda yaşanan fiziksel değişimlerdir. Bununla birlikte hal değişime basınç farklı etkileri bulunmaktadır. Dışardan kaynaklı bir basınç hal değişimi durumlarını zorlaştırabilir de kolaylaştırabilir de. Örnek vermek gerekirse bir sıvının üzerindeki basıncın artması halinde buharlaşma zorlaşmaktadır. Başka bir ifade ile açıklamak gerekişe sıvı moleküllerinin ayrılarak gaz molekülleri haline […]

Atıkların geri dönüşümü ve geri dönüşümün biyolojik-ekonomik boyutunun araştırılması

Gelişen toplumlarda insanların tüketim alışkanlıkları ile tüketim maddeleri katı atıkların miktarı ve bileşimleri arasında doğru bir orantı bulunmaktadır. Özellikle son yıllardaki köyden kente göç olayları ile birlikte ülkemizde üretim azalmış olup tüketim toplumu olunmaya başlanmış durumdadır. Son yıllarda gelişen ambalajlama sanayi ile birlikte çok az miktarda ürün satın alınmasını sağlayan ve alınan ürünlerin uzun süreli […]

Akışkanların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenlerin analizi

Arşimet milattan önce yaşamış Sicilya’da doğmuş Yunan bir matematikçi, fizikçi, astronom, filozof ve mühendistir. Bir gün hamamda yıkanırken bulduğu iddia edilen suyun kaldırma kuvveti ile birlikte bilime en çok bilinen katkısıdır. Fakat pek çok matematik tarihçisine göre de integralin babası olarak Arşimet gösterilmektedir. Sıvıların içine kısmın ya da tamamen batan cisimler sıvı tarafından yukarı doğru […]

Tortul Kayaçların Oluşumunu Gösteren Model Tasarımı

Üç ana kayaç türünden biri olan tortul kayaçlar, yeryüzü üzerinde en çok görülmekte olan bir kayaç türüdür. Dünya yüzeyinin yaklaşık olarak %75’ini, yer kabuğunun ise %8’lik bir dilimini kaplamaktadır. Bu kayaçlar genel olarak tabakalı bir şekilde bulunmakta olup içlerinde organizma kalıntıları bulunmaktadır. Bu kayaç türüne örnek vermek gerekirse sarkıtlar ya da dikitler en iyi örnekleridir. […]

Ossiloskopların Yapısı ve Kullanım Amaçları

Elektriksel işaretlerin ölçülmesi ve değerlendirilmesinde kullanılan aletlerin arasında en geniş ölçüm olanağına ossiloskoplar sahiptir. Ossiloskoplar, işaretin dalga şeklinin, frekansın ve dalga genliğinin aynı anda incelenmesini sağlamaktadır. Dalga şeklinin grafiksel olrak ekranda göstermekte olup dalga sinyalinin, frekansını ve genliğini öğrenmek için kullanılmaktadır. Ossiloskoplar mensup olduğu elektrik devresine her zaman paralel olarak bağlanmaktadır. Bunun nedeni ise iç […]

Kapalı Mekanlarda Yankı Oluşumunu Engelleyebilecek Proje Geliştirilmesi

Sesin yansıma özelliği kullanılarak iki nokta arasındaki uzaklık ölçülebilir durumdadır. Ayrıca yine sesin yansıma özelliği ile birlikte denizin altındaki canlıların yoğunluğu, uçakların yüksekliği ve bazı maddelerin bozuk olup olmadığı anlaşılabilmektedir. Ses dalgalarının bir yüzeyden yansıyarak kaynak noktaya tekrar dönmesi olayına yankı denilmektedir. Yankı olayı genel olarak dağ yamaçların, boş odalarda ve spor salonlarında sıklıkla görülmektedir. […]

İndikatör Nedir? Kırmızı Lahanadan Nasıl Bir İndikatör Yaparız?

İndikatör, kimyadaki adı pH belirteci adı ile fizikte ise gösterge olarak kullanılmaktadır. Gösterge ise bir maddenin bir ortamda test edilmesi esnasında varlığını gösteren maddeye verilen genel addır. Çözeltilerin pH değerlerine göre renk değiştirme özelliği bulanan yapısal olarak kompleks bir yapıda olan organik bileşenlere indikatör adı verilmektedir. Bu çözeltiler ise titrasyon işleminin bitiş noktalarının saptanması ve […]

Her yerde pusula iğnesi ile mıknatısın doğrultusu aynı mıdır?

Pusulalar, Dünya’nın manyetik alanının yönüne göre bağlantılı olarak her zaman sabit bir doğrultuda kalacak şekilde yön gösteren bir cihaz olarak tanımlanmaktadır. Pusula ibresi ise sürtünmesiz bir şekilde duran bir iğne yatak ve askıya alınmış bir manyetik metal bir çubuktur.  Dünyanın manyetik alanını oluşturan çizgiler ise bu çubuk üzerinden geçmeye meyilli olması nedeni ile pusula ibresi […]

Fosil Yapımı

Modern zamanda pek çok alanda bilimsel çalışmalar yürütülmektedir. Yapılan bu çalışmalardan bir tanesi ise dünyanın üzerinde eski zamanlarda yaşam sürmüş ancak günümüze kadar gelemeyerek nesli tükenmiş olan canlılar üzerinedir. Hem bu tür canlıları daha yakından tanımak hem de bu canlıların yaşadıkları dönemde dünyanın nasıl bir yer olduğunu anlamak için bu çalışmalar büyük önem taşımaktadır. Bu […]

Sayfa 3 of 10912345...102030...Son »