Fen ve Teknoloji

Ortaokul Fen ve Teknoloji derslerinde ve çalışma kitaplarına, yardımcı olmak için, genel olarak da merak edilen fen konuları sorularına cevap olmak için hazırlanmaktadır.

Evimizi ısıtmak için kullanabileceğimiz yakıtlarla ilgili bir poster hazırlayalım

Evimizi ısıtmak için kullanabileceğimiz yakıtlarla ilgili bir poster hazırlayalım. Poster hazırlarken tercih edeceğimiz yakıtları; ekonomikliği, kirliliğe neden olma düzeyleri ve yenilenebilir veya yenilenemez enerji kaynağı olup olmadıklarını dikkate alalım. Yakıtlar Yandığında çevreye ısı veren maddeler yakıt olarak tanımlanır. Odun, kömür, petrol ve petrol türevleri ısınma amaçlı kullandığımız yakıtlardır. Yakıtları katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç […]

Ülkemizde 2000 ve 2013 yıllarında elektrik enerjisi üretiminde kullanılan enerji kaynakları

Ülkemizde 2000 ve 2013 yıllarında elektrik enerjisi üretiminde kullanılan enerji kaynaklarını araştıralım ve her bir enerji kaynağının yüzdelerini hesaplayalım. Termik kaynaklar Termik kaynaklar, gerekli koşullar sağlandığında ısı enerjisi meydana getirebilen katı, sıvı ve gaz şeklindeki yakıtlardır. Günümüzde kullanılan termik yakıtların başlıcaları; kömür, petrol, doğal gaz, biyogaz, asfaltit, bitümlü şistler ve büyük şehirlerin çöp atıklarıdır. Kömür: […]

Aracın çalışmaması ile adamın elindeki bidon arasında nasıl bir bağlantı olabilir?

Resimdeki araç sizce neden çalışmıyor olabilir? Aracın çalışmaması ile adamın elindeki bidon arasında nasıl bir bağlantı olabilir? Evinizde doğal gaz kesilir ya da kömür biterse ne yaparsınız? Hayatımızda çok önemli bir yeri olan enerji kaynaklarımız bir gün tükenebilir mi, yoksa bu kaynaklar sınırsız mıdır? Resimdeki araç sizce neden çalışmıyor olabilir? Resimdeki araç yakıtı bittiği için çalışmamaktadır. […]

Yazın mutfağımızdaki buzdolabının içi çok soğukken ve buzluğu…

Yazın mutfağımızdaki buzdolabının içi çok soğukken ve buzluğu buzlarla doluyken, neden mutfağımız sıcak olarak kalmaktadır? Açıklayalım. Buzdolabına yaz aylarında ne kadar ihtiyacımız olduğunu hepiniz bilirsiniz. Peki nasıl oluyorsa, mutfak çok sıcakken buzdolabının buzluğunun içi buzlarla dolu iken mutfak soğumuyor yada buzlar erimiyor. Mutfağın sıcak olarak kalması buzdolabındaki yalıtıma borçluyuz. Buzdolabı dışarı ile ısı alışverişi yapamayacak […]

Isı yalıtımı ile ilgili birer slogan geliştirelim.

Isı yalıtımı ile ilgili birer slogan geliştirelim. Geliştirdiğimiz sloganlardan en çok beğenilenleri okulumuzdaki tüm öğrencilerin görebileceği bir yerde sergileyelim. Ayrıca bu sloganlardan oluşturduğumuz bir broşürü mahallemizdeki komşularımıza da dağıtalım. Bir ülkede kişi başına tüketilen enerji miktarı o ülkenin gelişmişliğinin bir ölçüsüdür. Çünkü buzdolabından televizyona ve bilgisayara kadar pek çok aracın çalışmasında, aydınlanmada, ulaşımda ve ısınmada […]

Çevremizdeki atık malzemelerden veya doğal ürünlerden faydalanarak ısı yalıtımında

Çevremizdeki atık malzemelerden veya doğal ürünlerden faydalanarak ısı yalıtımında kullanılabilecek bir ürün geliştirelim. Geliştirdiğiniz bu ürün veya ürünleri okulda sergileyelim. Odun lifi levhalar (veya odun elyafı – MDF, HDF), OSB (oriented strand board-yönlendirilmiş yonga levha), mantar, koyun yünü, saz, saman, keten ve kenevir elyafları, seluloz, pamuk yünü… Her biri, endüstriyel yalıtım malzemelerine alternatif, yüksek yalıtım […]

Isı yalıtımı konusunda alınabilecek önlemleri sınıfça tartışalım.

05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğini” inceleyelim. Isı yalıtımı konusunda alınabilecek önlemleri sınıfça tartışalım. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği, Bina enerji performansı açısından mimari proje tasarımı MADDE 7 – (1) Binaların mimari tasarımında, imar ve ada/parsel durumu dikkate alınarak ısıtma, soğutma, doğal havalandırma, aydınlatma ihtiyacı asgari seviyede tutulur, güneş, nem […]

Isı iletimi hangi durumlarda gerekir?

Resimde bir evin dış cephesinin ısı yalıtım malzemesiyle kaplandığı görülmektedir. Sizce bu kaplama işine neden ihtiyaç duyulmuştur? Başka hangi amaçlarla ısı yalıtımına ihtiyaç duyarız? Sizce ısı yalıtımı için ne tür malzemeler kullanılmaktadır? Evlerimizde daha az enerji kullanmak için ısı yalıtımından başka hangi önlemleri alabiliriz? Bazen ısının iyi iletilmesine de ihtiyaç olur mu? Sizce ısı iletimi […]

Yenilenebilir enerji kaynakları nelerdir? Örnekler veriniz.

Yenilenebilir enerji kaynakları nelerdir? Örnekler veriniz. Güneş enerjisi, Dünyadaki tüm enerji çeşitlerinin kaynağı Güneştir. Güneşin enerjisi bütün insanların enerji ihtiyacını kolayca karşılayabilecek kadar fazladır. Rüzgar enerjisi, Rüzgar enerjisinin kaynağı da Güneştir. Güneş ışınları yeryüzünü homojen bir şekilde ısıtmaz. Bazı yerler daha çok ısınırken, bazı yerler daha az ısınır. Isınan havanın yükselmesi ve soğuk havanın alçalmasıyla hava kütleleri yer […]

Yakıt nedir? Tanımlayarak yakıt çeşitlerini kısaca açıklayınız.

Yakıt nedir? Tanımlayarak yakıt çeşitlerini kısaca açıklayınız. Yakıtları günlük yaşamımızda çok farklı amaçlar için kullanırız. Üşüdüğümüzde ısınmak, banyo yapmak istediğimizde suyu ısıtmak, acıktığımızda yemek pişirmek, bir yere gitmek istediğimizde araçlarımızı hareket ettirmek ve sanayide metalleri eritmek gibi birçok amaç için genellikle yakıtları kullanırız. Yakıtlar depolanmış enerji kaynaklarıdır. Yandığında çevresine ısı enerjisi veren maddelere yakıt denir. Yakıt Çeşitleri […]

Sayfa 10 of 108« İlk...89101112...203040...Son »