Evimizi ısıtmak için kullanabileceğimiz yakıtlarla ilgili bir poster hazırlayalım

Evimizi ısıtmak için kullanabileceğimiz yakıtlarla ilgili bir poster hazırlayalım. Poster hazırlarken tercih edeceğimiz yakıtları; ekonomikliği, kirliliğe neden olma düzeyleri ve yenilenebilir veya yenilenemez enerji kaynağı olup olmadıklarını dikkate alalım.

Yakıtlar

Yandığında çevreye ısı veren maddeler yakıt olarak tanımlanır. Odun, kömür, petrol ve petrol türevleri ısınma amaçlı kullandığımız yakıtlardır.

kömür yakıtı

Yakıtları katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç gruba ayırabiliriz.

yakıt çeşitleri

a. Katı Yakıtlar

Odun ve kömür insanların yüzyıllardır ısınma amaçlı kullandığı katı yakıtlardır. Odunun ağaçlardan elde edildiğini hepiniz biliyorsunuz. Öyleyse odunun yakıt olarak kullanımının bilinçsiz tüketildiğinde ormanlarımıza zarar vereceğini kolaylıkla tahmin edebilirsiniz.

Bataklıkların altında kalan bitkisel artıkların buralarda birikip yer altına gömülmesi ve sıcaklık, basınç gibi etkilerle değişime uğraması sonucu kömür adı verilen fosil yakıt oluşur. Kömürleşmedeki ilk safhada turba adı verilen madde meydana gelir. Turba uygun koşullar gerçekleştiğinde linyit, alt bitümlü kömür, taş kömürü ve antrasite dönüşür. Isı değeri en yüksek olan kömür antrasit, en düşük olan ise linyittir.

Ekonomik bir yakıt olmasına karşın kömür çok hava kirliliğine sebep olmakta, odunların kullanılması ormanların yok olmasına sebep olur. Yenilenemez enerji kaynağıdır.

kömür madeni

b. Sıvı Yakıtlar

Petrol ve petrolün damıtılması ile elde edilen ürünler sıvı yakıtları oluşturur. Yandaki şekilde bir fosil yakıt olan petrolün oluşumu gösterilmiştir. Petrolün oluşumu için bitki ve hayvan kalıntılarının milyonlarca yıl uygun koşullarda toprak altında kalması gerekir. Yandaki şekilde petrolün damıtılması işlemi ile elde edilen yakıtlar gösterilmiştir.

Evimizi ısıtmak için petrol ürünleri kullanabiliriz, bu hem pahalı, hem çevre kirliliğine sebep olmakta hem de yenilenemez bir yakıttır.

sıvı yakıtların rafineri edilmesi

c. Gaz Yakıtlar

Ülkemizde ve dünyada en yaygın kullanılan gaz yakıt doğal gazdır. Yandığında katı atık bırakmadığı için temiz yakıt olarak kabul edilir. Hava gazı ve sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) da gaz yakıtlara örnektir. Hava gazı taş kömüründen çeşitli işlemler sonucu elde edilen yakıttır. Sıvılaştırılmış petrol gazı ise petrolden elde edilir.

En az hava kirliliğine sebep olan yakıt türüdür. Ekonomiktir. Yenilenemez bir enerji kaynağıdır.

fosil yakıtın zararları

Yakıtlar ve Çevre

Trafikteki araçlardan, konutlardan, fabrikalardan havaya salınan karbonmonoksit, karbondioksit, kükürtmonoksit gibi gazlar hava kirliliğine neden olur. Bu tür gazlar daha çok fosil yakıtların yanması ile açığa çıkar. Hava kirliliği solunum yolu ile ilgili pek çok hastalığa neden olur. Kronik bronşit, astım, nefes darlığı bu hastalıklardan sadece birkaçıdır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.