Sağlık

Kabakulak Hastalığı Nedir? Tedavisi Nasıldır?

Kabakulak virüsünden (miksovirüs grubundan) kaynaklanan mikrobik, iltihaplı, bağışıklık kazandıran bula­şıcı hastalık. Kulakaltı bezlerinin şişmesiyle ken­dini gösteren kabakulağa kulakaltı bezi iltihabı adı da verilir. Bir hastayla doğrudan ilişkiyle ya da yutak-burun salgıları bulaştırılmış eşyalar aracılığıyla başkasına geçiri­len kabakulak bir çocukluk ve ergen­lik dönemi hastalığıdır. İki ile üç haftalık bir kuluçka döne­minden sonra ortaya çıkan bazı ön […]

Jerontoloji Nedir? Yaşlılık Hastalıkları Nelerdir?

Yaşlılık olayını toplumsal, morfolojik, fizyolojik açıdan inceleyen bilim dalı (klinik jerontoloji ya da jeriatri ise yaşlıların hastalıklarını inceleyen tıp dalıdır). Yaşlı insanların sayısının bazı ülkeler­de, gençlerinkiyle eşit olmaya ya da onlarınkini geçmeye başladığı, yaş grupları dağılımının XX. yy. başından beri köklü değişim geçirdiği göz önü­ne alınacak olursa, jerontoloji ve jeriatrinin ne denli önemli araştırma alanları […]

Histeri Nedir? Nasıl Bir Hastalıktır?

Çeşitli duyu bozuklukları, çırpınma­lar. kimi zaman da inmelerle kendini gösteren, nevroz tipinde akıl hastalı­ğı. Genellikle bilinçaltında kalmış zihin­sel bir nedenin çok çeşitli fiziksel ya da psikopatik bozukluklara yol açtığı histeride, ya geçici ve çok şiddetli kriz­ler ya da sürekli davranış bozukluk­ları görülür. Fransız hekimi Charcot’nun tanımla­dığı “büyük kriz” dışında, bedensel belirtiler şunlardır: Felçler, ağrıya duyarsızlıklar, […]

İlaçlar Hakkında Bilgi

Bir hastalığı önlemek ya da iyileştir­mek amacıyla kullanılan madde. İlaçlar, tıbbi reçete halinde hekim ta­rafından yazılan ilaçlar; etkili olan ama çoğunlukla hekime başvurmadan kullanılan ilaçlar (güçlendiriciler; ağrı kesiciler; dışkı yumuşatıcılar; vb.); sağlık koruma ve güzellik ürünleri; he­kim tarafından verilmiş olmayan di­yet maddeleri olmak üzere çok çeşit­lidir. Bazı ilaçların önerilmesi çok kesin ku­rallara bağlıdır; çünkü bunlar […]

İç Salgı Bilim (Endokrinoloji) Nedir? Hormonların İncelenmesi

İçsalgı bezlerinin ve bunların salgıla­rı olan hormonların incelenmesi (en­dokrinoloji de denir). Bir organizmanın çeşitli işlevleri, ken­disini oluşturan değişik doku ve or­ganların uyumlu biçimde çalışmasını sağlamak için bütünleşmeli ve denetlenmelidir. Gerçekten de hiçbir orga­nizma, bütün organları kendi başma ve eşgüdümsüz olarak çalışsaydı, ya­şamını sürdüremezdi. Organizmanın eşgüdümü, sinir siste­mi ve içsalgı sistemiyle sağlanır. İki sistem arasındaki ayrımın […]

Hippokrates Kimdir? Hekimliği ve Hipokrat Yemini

Eskiçağ’ın en ünlü hekimi (İstanköy, Sporades adaları, İ.Ö. 460-I,arissa. Tesalya, İ.Ö. 377). Her Şeyden Önce Zarar Vermemek Dedesi ve babası hekim olan Hippokrates, doğup büyüdüğü İstanköy’den çok genç yaşta ayrılarak Mısır’da ve Anadolu’da dolaştı; vebadan kırılan Atina’ya gelince, kentte çok büyük ateşler yaktırarak salgını önledi. Yaşam boyunca süren gezintileri sırasında, ders verdi ve yetiştirdiği öğrencilerinden […]

Hemofili Nasıl Bir Hastalıktır?

Kanamalarla kendini gösteren ve erkek çocuklarına kadınlar tarafından geçirilen kalıtımsal bir aile hastalığı. İlk olarak 1793’te Westfalen’de saptanan ve betimlenen hemofili, kan pıhtılaşmasının ölçülmesi hekimlikte gündelik bir inceleme yöntemi haline geldikten sonra, birçok araştırmaya konu oldu. Hemofiliye yakalanmış hastalardaki kanamaların, kandaki bazı maddelerin eksikliğinden dolayı pıhtılaşmanın çok yavaş gerçekleşmesinden kaynaklandığı fark edilmiştir. İki çeşit hemofili […]

Hastalık Nedir? Çeşitleri nelerdir?

Bir ya da birden çok sistemin çalışmasındaki bozuklukla kendini gösteren ve bedenin belli bir yerinde ya da aynı anda birçok bölümünde ortaya çıkan her türlü düzensizlik. Herhangi bir hastalık konusunda kesin bilgi edinebilmek için, bu hastalığa yol açabilecek değişik nedenlerin bilinmesi, hastalık yapma biçimi ve gözlemle saptanan sürekli belirtilerin incelenmesi gerekir. Bir başka deyişle, hastalanmış […]

Guatr hastalığı kaç çeşittir?

Tiroit bezinin çeşitli nedenlerle aşırı büyümesi. Büyüme bütün bezi (yaygın guatr) ya da yalnız bir bölümü (düğümlü guatr) ilgilendirebilir. Guatr Kendini Nasıl Belli eder? Klinik açıdan guatr kendini üç biçimde kendini gösterir: Yalın guatr (tiroit işlev bozukluğunun eşlik etmediği guatr); tiroit hormanlarının aşırı salgılanmasıyla birlikte giden ve göz fırlamasına yol açan guatr ya da Basedow […]

Grip Hastalığı Grip Tipleri ve Tedavisi

Bulaşıcı, bazen dünya çapında salgınlar yapabilen ve çoğunlukla akciğer belirtilerinin eklendiği, bütün sistemleri ilgilendiren, bir sendrom biçimindeki enfeksiyon hastalığı. Grip Tipleri Grip bir Myxovirus (Miksovirüs) grubuna bağlıdır: A,B,C olarak üç tipi ve alt-tipleri bilinen Myxovirus influenzae. A tipi şiddetli salgınlara yol açar, buna karşılık, daha güç yayılan B tipi, genellikle çok daha iyicil griplere neden […]

Sayfa 2 of 3123