Hastalık Nedir? Çeşitleri nelerdir?

Bir ya da birden çok sistemin çalışmasındaki bozuklukla kendini gösteren ve bedenin belli bir yerinde ya da aynı anda birçok bölümünde ortaya çıkan her türlü düzensizlik. Herhangi bir hastalık konusunda kesin bilgi edinebilmek için, bu hastalığa yol açabilecek değişik nedenlerin bilinmesi, hastalık yapma biçimi ve gözlemle saptanan sürekli belirtilerin incelenmesi gerekir. Bir başka deyişle, hastalanmış bölüm ya da bölümlerin merkezini oluşturdukları bozuklukların ya da bozunların, dışardan görülen anormal olaylarla olan ilişkisini öğrenmek yerinde olur. İşte bu iki görüş açısı, etyoloji (hastalıkların nedenleri) ve semiyoloji’nin (hastalıkların belirtileri) konusunu oluşturur; bu iki dalsa teşhisin temelinde yer alır.

Konuyu tıbbi görüş açısından değerlendirebilmek için hastalığın bilinen gidişini, işlevsel ve örgensel bozukluklar sonucu yol açtığı belirtileri iyi bilmek gerekir. Gelişmenin tanınması, olası hastalık süresi v6 bitmesi konusunda belli bir bilgi edinmeyi sağlar: Bu da hastalığın gidişi konusunda tahminin (pronostik) temelini oluşturur. Son olarak, edinilen değişik bilgiler, iyileşmeyi sağlayacak yolların saptanmasına katkıda bulunur. Öte yandan, korunma (profilaksi), hastalıklara karşı alınmış önlemlerin tümüne birden verilen addır: Sağlık koruma, aşılama, serumlar ve kimyasal maddelerle alınan önlemler bu çerçeve içindedir.

Hastalık Çeşitleri

Gözlenen bütün belirtileriyle bir tek hastalığa bağlanabilen nedenler varsa, bu basit bir hastalık, iki ya da daha çok hastalığın belirleyici semptomlarım bir arada gösteren bir hastalık söz konusu olursa, bu, karmaşık bir hastalıktır.

Belli bir organı ya da bölgeyi tutan bir hastalık yereldir; yaygın bir hastalıksa düzensizdir; bütün beden etki altına alınmışsa genel bir hastalıktan söz edilir. Bu tür hastalıklar ivegen (akut) ya da süreğen (kronik) olabilir.

Temas ile taşınabilen bir hastalık bulaşıcı bir hastalıktır. Çevrede gelişme biçimine göre hastalıklar sporaclik (tek tek bazı bireyleri tutarsa), salgın ve bölgeseldir. Sonradan edinilen, doğuştan ya da kalıtımsal hastalık terimleri birbirlerine karşıt olarak kullanılır.

Biçimlerine göre hastalıklar, sürekli, artıp eksilen ve aralıklı hastalık olarak nitelenir; yaratacakları tehlikelere göre de bir yandan hafif ve iyicil, öte yandan da ağır, kötücül, tehlikeli ya da öldürücü olarak adlandırılırlar. Tedavi edilebilirlikleriyse belirli bir zaman içinde uygulanan tedaviye verecekleri yanıta göre saptanır.

Hastalıkların Sınıflandırılması

Anatomik sınıflandırma ile organların görevlerine uygun olarak yapılan sınıflandırma, hemen hemen birbirinin aynıdır. Tıpta uzmanlıklar aşağı yukarı şu dalları içerir: Kalp ve damar hastalıkları; kan ve kan yapıcı organların hastalıkları; solunum yolları ve akciğer hastalıkları; kulak burun boğaz hastalıkları; ağız, diş ve sindirim sistemi hastalıkları; boşaltım ve üreme sistemleri hastalıkları; kadın doğum hastalıkları; deri hastalıkları ve zührevi hastalıklar; kemik ve eklem hastalıkları; iç salgı bezleri hastalıkları;sinir sistemi hastalıkları; vb.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.