Tarih

Hazarlar

VII-X. yüzyıllarda Kafkasların kuzeyi, Hazar Denizi dolayları ve Karadeniz’in kuzey bölgelerine egemen olan bir Türk boyu ve bu boyun kurduğu devlet. Hazarların aslının Sabir ya da Sibir Türklerine dayandığı ve “Hazar” adının hanlıların Sabirlere verdiği ad olduğu sanılmaktadır. VII. yy. ortalarına kadar Hazarlar, Göktürk İmparatorluğuna bağlı boylardan biriydiler ve Göktürk imparatorluğunun en batı ucunda yer […]

Sarı Öküz Hikayesi

Kurtuluş Savaşı’nın en kritik günlerinden biriydi. O yılların ulaşım teknolojisi, öküzlerin çektiği kağnı arabalarıydı. Mustafa Kemal Paşa, Mehmet Yüzbaşı’ya cepheye ihtiyaç malzemelerini taşıma görevini vermişti. Akşehir’den Kocatepe’ye kağnılarla un götürmek için hazırlıklar tamamlandı. Mehmet Yüzbaşı, ellişer çuval un yüklediği arabalara, öküzleri ikişer ikişer koştu. Sarı Öküz’ünü de yedeğe aldı. Bu öküz, onun tek mal varlığıydı. […]

Harzemşahlar Kuruluşu Devlet Düzenleri ve Uygarlıkları

Asya’da Ceyhun (Amuderya) ırmağı dolaylarında, Aral gölünün güneyinde kurulan ve Cengiz Han döneminde Moğollar tarafından yıkılan Türk imparatorluğu ve bu imparatorluğa egemen olan sülale (1097-1231). Asya’da Aral gölünün güneyinde, Ceyhun ırmağının her iki tarafında yer alan bölgeye Harzem (Harizm ya da Harezm de denir) adı verilir. Bu bölgeye atanan valiler ya da bu bölgede egemen […]

Sümer Kent Uygarlığı Kuruluşu ve özellikleri ve Yerleşim Biçimleri

Sümer Kent Uygarlığı Kuruluşu ve özellikleri ve Yerleşim Biçimleri, M.Ö 4. bin yıl ortalarında aşağı Mezopotamya’da parlak bir uygarlık gelişti. Yakın zamandaki arkeolojik kazılardan çıkanlara göre, MÖ 3500’e de Aşağı Mezopotamya’daki halkların hayatında değişiklikler gerçekleşti. Anlaşılan göre bunun sebebi, Sümerlerin gelişidir. Nereden geldikleri hakkında hiçbir şey bilinmeyen Sümerlerin edebiyat ve dini kalıntılar, sadece Yakındoğu civarında çıkan […]

Uygarlıkların Beşiği Mezopotamya Hakkında Bilgi

Uygarlıkların Beşiği Mezopotamya Hakkında Bilgi. Mezopotamya, Mısır’la birlikte, tarih çağlarında ilk uygarlığın geliştiği yerdir. Dicle ve Fırat’ın alt çığırları arasındaki bu topraklarda insanlar sulu tarıma geçmiş, kentler kurmuş ve IV. binyılın sonlarında bir yazı sistemi icat etmiştir. Bu topraklarda hayat şartları çok çetindir; nehirler Nil gibi düzenli aralıklarla alçalıp kabarmaz ve ekilen toprakları zenginleştirecek alüvyonları […]

Tarih Öncesi Etnolojisine Doğru

Önceleri kazılarda bulunan nesnelerin incelenmesine ağırlık veren tarih öncesi bilimi, artık tarih öncesi insanın yaşam koşullarını araştırmaya yönelmektedir. Elli yıl öncesine kadar kazıların temel amacı kaplar, aletler, takılar gibi çeşitli nesneleri bulup çıkarmaktı. Bu amaçla kazı alanında derin hendekler açılıyor, sonra toprak elenerek içindeki eşyalar ayrılıyordu. Ayrıca kazı sırasında yavaş değişirken, kazı yöntemlerinde de bir […]

Arkeologların Keşfettiği İnsan

Arkeologların Keşfettiği İnsan, İnsana ait olduğu kabul edilen çeşitli iskelet parçalarının bulunması, bu türün ortaya çıkışını düşünülenden çok daha eski çağlara götürmüştür. Kutsal kitaplarda, yeryüzündeki bütün canlıların Tufan’da boğularak öldüğü yazılıydı. XVIII. yy’da, suların çekilmesiyle toprağa gömülü kalan insanlar arandı. Fosilleşmiş kemiklerin peşine düşüldü. Bu araştırmalar sırasında birçok taş alet gün ışığına çıkarıldı. Giderek, özellikle […]

Jacques Boucher de Crevecceur de Perthes Kimdir? Tarihe Katkıları Nelerdir?

Jacques Boucher de Crevecceur de Perthes Kimdir? Tarihe Katkıları Nelerdir? 1788 yılında Rethel’de doğdu. Öğrenimini yarım bırakarak gümrük idaresinde, babasının yanında çalışmaya başladı. Görevi nedeniyle Fransa’yı ve Avrupa’nın çeşitli köşelerini gezme fırsatı buldu. 1837 yılından sonra dünya’nın yaşıyla ilgilenmeye başladı. Abbeville alüvyonlarında yontulmuş çakmaktaşlarını bulduktan sonra yazdığı Antiquites celtiques et antedilu viennes ( Keklerin ve […]

Tarihin Tarihi Batıl İnançlardan Arkeologların Tarihine…

Tarihin Tarihi Batıl İnançlardan Arkeologların Tarihine… Rönesans’ta Kitabı mukaddes metinlerine dayanan dünya tarihi anlayışı sorgulanmaya başlamış, ilk tarih öncesi eşya kolleksiyonları oluşmuştur. Hıristiyan Ortaçağı’ndan XVII. yy’a kadar Kitabı Mukaddes, Batı’da insanlık tarihini değerlendirmede temel alındı. Diderot bile, ünlü Ansiklopedi’de, insanın yaratılışını MÖ 6000 tarihine dayandırıyordu; 2262 yıl sonra Tufan olmuş, 738 yıl sonra da uluslar […]

Tarih Öncesi Dönem

Tarih Öncesi Dönem, Tarih öncesi insanın ve sanayilerin varlığı jeoloji, paleontoloji, etnoloji ve antropoloji bilginlerinin keşif ve araştırmalarıyla bugün kesin olarak doğrulanmıştır. Beşeri bilimlerle doğa bilimlerinin kesişme noktasında genç bir bilim dalı olan tarihöncesi, insanın en uzak atalarına ilişkin bilgilere her gün yeni bir halka ekliyor. Bu bilim dalı, özellikle dinin koyduğu yasaklara ve tabulara […]

Sayfa 10 of 12« İlk...89101112