Tarih

Jacques Boucher de Crevecceur de Perthes Kimdir? Tarihe Katkıları Nelerdir?

Jacques Boucher de Crevecceur de Perthes Kimdir? Tarihe Katkıları Nelerdir? 1788 yılında Rethel’de doğdu. Öğrenimini yarım bırakarak gümrük idaresinde, babasının yanında çalışmaya başladı. Görevi nedeniyle Fransa’yı ve Avrupa’nın çeşitli köşelerini gezme fırsatı buldu. 1837 yılından sonra dünya’nın yaşıyla ilgilenmeye başladı. Abbeville alüvyonlarında yontulmuş çakmaktaşlarını bulduktan sonra yazdığı Antiquites celtiques et antedilu viennes ( Keklerin ve […]

Tarihin Tarihi Batıl İnançlardan Arkeologların Tarihine…

Tarihin Tarihi Batıl İnançlardan Arkeologların Tarihine… Rönesans’ta Kitabı mukaddes metinlerine dayanan dünya tarihi anlayışı sorgulanmaya başlamış, ilk tarih öncesi eşya kolleksiyonları oluşmuştur. Hıristiyan Ortaçağı’ndan XVII. yy’a kadar Kitabı Mukaddes, Batı’da insanlık tarihini değerlendirmede temel alındı. Diderot bile, ünlü Ansiklopedi’de, insanın yaratılışını MÖ 6000 tarihine dayandırıyordu; 2262 yıl sonra Tufan olmuş, 738 yıl sonra da uluslar […]

Tarih Öncesi Dönem

Tarih Öncesi Dönem, Tarih öncesi insanın ve sanayilerin varlığı jeoloji, paleontoloji, etnoloji ve antropoloji bilginlerinin keşif ve araştırmalarıyla bugün kesin olarak doğrulanmıştır. Beşeri bilimlerle doğa bilimlerinin kesişme noktasında genç bir bilim dalı olan tarihöncesi, insanın en uzak atalarına ilişkin bilgilere her gün yeni bir halka ekliyor. Bu bilim dalı, özellikle dinin koyduğu yasaklara ve tabulara […]

Hilafet Nedir? Tarihi Osmanlıya Geçişi ve Kaldırılması Nasıl Oldu?

Hilafet Nedir? Tarihi Osmanlıya Geçişi ve Kaldırılması Nasıl Oldu? Hilafet Hz Ebu Bekir ile Başlar Son Osmanlı Halifesi Abdülmecid ile son bulur. Yavuz Sultan Selim ile de Osmanlıya geçer. Hilafet, (İmamet veya devlet başkanlığı) Hz. Peygamber’in vefatı ile İslam toplumunun karşılaştığı başlıca meselelerden biridir. Hatta, önemi bakımından lslamın ve onun geleceğinin bağlı bulunduğu birinci meseledir. […]

Piramitlerin Sırrı Nedir? Nasıl Yapıldılar?

Piramitlerin Sırrı Nedir? Nasıl Yapıldılar? Her yönden bu piramitler sır doludur. En çok dikkat çeken piramitler Gize Piramitleridir.Keops, Mierinos ve Kefren ismindeki piramitlerden oluşur. Gize platosunda olduğu için bunlara Gize Piramitleri denir. Bu piramitlerden en büyüğü ve gizemlisi Keops piramididir. Gize piramitlerini burada köylerde yaşayan işçiler tarafından inşa edilmiştir. Keops piramidinin sırrı, 20 yıl içinde yapılmıştır. […]

Piramitleri Kim Yaptı?

Piramitleri Kim Yaptı? Mısır piramitlerinin önceleri Mısırlı kölelere yaptırıldığı düşünülmekteydi. Fakat 1990 yılında bir turistin bindi atın sayesinde bulunan bir mezar bu inanışı değiştirmiştir. Turistin atın ayağının girdiği mezar piramitleri yapan ustaya aitti mezarda hiç köle mezarına benzemiyordu. Böyle güzel bir mezarın işçi sınıfından birisine yapılması piramit yapımında çalışanların esir olmadığı sonucuna götürmektedir. Mezar kubbeli, […]

Piramit Nedir? Piramitlerin Tarihi ve Yapılışı Nasıldır?

Piramit Nedir? Piramitlerin Tarihi ve Yapılışı Nasıldır? Bu ve bundan sonraki konularımızda bulmaya çalıştığımız soru, Mısır piramitlerinin Sırrı nedir? Dünyanın yedi harikasından biri olan ve günümüze yok olmadan gelen tek yapı mısır piramitlerinden Keops Piramitidir. Piramit deyince akla mısır gelmektedir fakat piramide benzer yapılar sadece mısra özgü mısrda bulunmamakta dünyanın çeşitli ülkelerinde bulunmaktdır. Sayıca en […]

Haricilik Nedir? Görüşleri Nelerdir? Günümüze Ulaşmış mıdır?

Haricilik Nedir? Görüşleri Nelerdir? Günümüze Ulaşmış mıdır? Tarihçilerin İslam tarihinde ortaya çıkışını, Sıffin savaşında (37/657) hakem meselesinin ortaya atılışına bağladıkları fırka. Haricilik mensupları tavizsiz, sert ve fanatik davranışlarıyla dikkati çekmişlerdir. Tarihlerde haricilik mensuplarına Harici, Havaricden başka isimler de verilmekle beraber, böyle isimlendirilmelerinin sebebi insanlardan, dinden (itirazsız kabul edilen), özellikle Hz.Ali’den uzaklaşmış, bunlara yabancılaşmış görülmeleridir. Kendilerine verilen […]

Fatimiler Kimdir? Kuruluşları ve yıkılışları nasıl gerçekleşti?

Fatimiler Kimdir? Kuruluşları ve yıkılışları nasıl gerçekleşti? Mısır ve Kuzey Afrika’da 909 1171 yılları arasında hakimiyet kuran Ismailiye Şii mezhebine bağlı hanedan. İsmi, Hazreti Peygamber’in kızı ve Hazreti Ali’nin eşi Fatma’dan gelen hanedanı Ubeydullah kurmuştur. Hazreti Ali’nin soyundan olan Fatimilerde imam halifelik babadan oğula geçiyordu. Fatimilerin soy ağacı, çeşitli tartışmalara neden olmuş, Ismailiye Şii kaynaklar […]

Bektaşilik Tarikatı Nedir? Kurucusu Kimdir Görüşleri Nelerdir?

Bektaşilik Tarikatı Nedir? Kurucusu Kimdir Görüşleri Nelerdir? Hacı Bektaş Veli tarafından kurulan tarikat. Bektaşilik 12 ana tarikattan biridir. Ahmet Yesevi’nin dervişlerinden olup onun fikirlerinden derinden etkilinen Hacı Bektaş Veli, Horasan’dan gelip Anadolu’ya, Kırşehir civarına yerleşmiştir. Hacı Bektaş, Sünni bir şeyhti. 13’üncü asrın sonuna doğru kurulup yayılan bu tarikat Hacı Bektaş’ın din ve dünya görüşleri ile […]

Sayfa 10 of 11« İlk...7891011