Tarih

Irak Tarihi

Günümüzdeki Irak toprakları, dünya­lım, tarih sahnesinde ilk belirmiş olan yörelerinden biridir. Fırat ve Dicle’ nin suladığı Mezopotamya ovasında.İsa’dan önceki üç bin yıl boyunca birçok parlak uygarlık (Sümer. Akad, Babil, Asur) birbirini izledi. Ülkeyi sı­rasıyla Pereler, Büyük İskender. Selefkiler, Parthlar, Arsakidler ve İran Sasanîleri işgal ettiler, son olarak bu topraklarda, 63 7’de Arap egemenliği kuruldu. Yüzyıl […]

Karahanlılar ve Kaşgarlı Mahmut

Bu Türk devletinde adı geçen kara güçlü kelimesinden gelmektedir. Orta Asya’da kurulan ilk Türk-İslâm devletidir. İslâm dininin ve İslâm kültürünün Orta Asya’da yayılmasında önemli rol oynamışlardır. Bu dönemde yaşamış olan Kaşgarlı Mahmut özellikle Türk dili ve kültürünün tanıtılmasında önemli katkılarda bulunmuştur. 840’ta Uygur Devleti’nin Kırgızlar tarafından yıkılması üzerine Karluk Yabgusu, kendisini bozkırlar hâkiminin yasal varisi ilan ederek Karahanlılar Devleti’ni kurdu. Bu […]

Hititler Hakkında Bilgi

İ.Ö. II. bin yıl başında Anadolu’da devlet kuran ve varlığını İ.Ö. VIII. yy. sonuna kadar sürdüren halk. Kısaca burada bahsetmiştik şimdi biraz detaylandıralım. İ.Ö. 2000 yıllarında Hititler, Kaf­kasya üstünden Anadolu’da Kızılır­mak yöresine geldiklerinde, burada yerli bir halk olan Hattilerle karşılaş­tılar ve ileri bir kültür düzeyine eriş­miş olan bu topluluğun içinde eriyip onlarla bütünleştiler. Dinsel ve […]

Hazarlar

VII-X. yüzyıllarda Kafkasların kuzeyi, Hazar Denizi dolayları ve Karadeniz’in kuzey bölgelerine egemen olan bir Türk boyu ve bu boyun kurduğu devlet. Hazarların aslının Sabir ya da Sibir Türklerine dayandığı ve “Hazar” adının hanlıların Sabirlere verdiği ad olduğu sanılmaktadır. VII. yy. ortalarına kadar Hazarlar, Göktürk İmparatorluğuna bağlı boylardan biriydiler ve Göktürk imparatorluğunun en batı ucunda yer […]

Sarı Öküz Hikayesi

Kurtuluş Savaşı’nın en kritik günlerinden biriydi. O yılların ulaşım teknolojisi, öküzlerin çektiği kağnı arabalarıydı. Mustafa Kemal Paşa, Mehmet Yüzbaşı’ya cepheye ihtiyaç malzemelerini taşıma görevini vermişti. Akşehir’den Kocatepe’ye kağnılarla un götürmek için hazırlıklar tamamlandı. Mehmet Yüzbaşı, ellişer çuval un yüklediği arabalara, öküzleri ikişer ikişer koştu. Sarı Öküz’ünü de yedeğe aldı. Bu öküz, onun tek mal varlığıydı. […]

Harzemşahlar Kuruluşu Devlet Düzenleri ve Uygarlıkları

Asya’da Ceyhun (Amuderya) ırmağı dolaylarında, Aral gölünün güneyinde kurulan ve Cengiz Han döneminde Moğollar tarafından yıkılan Türk imparatorluğu ve bu imparatorluğa egemen olan sülale (1097-1231). Asya’da Aral gölünün güneyinde, Ceyhun ırmağının her iki tarafında yer alan bölgeye Harzem (Harizm ya da Harezm de denir) adı verilir. Bu bölgeye atanan valiler ya da bu bölgede egemen […]

Sümer Kent Uygarlığı Kuruluşu ve özellikleri ve Yerleşim Biçimleri

Sümer Kent Uygarlığı Kuruluşu ve özellikleri ve Yerleşim Biçimleri, M.Ö 4. bin yıl ortalarında aşağı Mezopotamya’da parlak bir uygarlık gelişti. Yakın zamandaki arkeolojik kazılardan çıkanlara göre, MÖ 3500’e de Aşağı Mezopotamya’daki halkların hayatında değişiklikler gerçekleşti. Anlaşılan göre bunun sebebi, Sümerlerin gelişidir. Nereden geldikleri hakkında hiçbir şey bilinmeyen Sümerlerin edebiyat ve dini kalıntılar, sadece Yakındoğu civarında çıkan […]

Uygarlıkların Beşiği Mezopotamya Hakkında Bilgi

Uygarlıkların Beşiği Mezopotamya Hakkında Bilgi. Mezopotamya, Mısır’la birlikte, tarih çağlarında ilk uygarlığın geliştiği yerdir. Dicle ve Fırat’ın alt çığırları arasındaki bu topraklarda insanlar sulu tarıma geçmiş, kentler kurmuş ve IV. binyılın sonlarında bir yazı sistemi icat etmiştir. Bu topraklarda hayat şartları çok çetindir; nehirler Nil gibi düzenli aralıklarla alçalıp kabarmaz ve ekilen toprakları zenginleştirecek alüvyonları […]

Tarih Öncesi Etnolojisine Doğru

Önceleri kazılarda bulunan nesnelerin incelenmesine ağırlık veren tarih öncesi bilimi, artık tarih öncesi insanın yaşam koşullarını araştırmaya yönelmektedir. Elli yıl öncesine kadar kazıların temel amacı kaplar, aletler, takılar gibi çeşitli nesneleri bulup çıkarmaktı. Bu amaçla kazı alanında derin hendekler açılıyor, sonra toprak elenerek içindeki eşyalar ayrılıyordu. Ayrıca kazı sırasında yavaş değişirken, kazı yöntemlerinde de bir […]

Arkeologların Keşfettiği İnsan

Arkeologların Keşfettiği İnsan, İnsana ait olduğu kabul edilen çeşitli iskelet parçalarının bulunması, bu türün ortaya çıkışını düşünülenden çok daha eski çağlara götürmüştür. Kutsal kitaplarda, yeryüzündeki bütün canlıların Tufan’da boğularak öldüğü yazılıydı. XVIII. yy’da, suların çekilmesiyle toprağa gömülü kalan insanlar arandı. Fosilleşmiş kemiklerin peşine düşüldü. Bu araştırmalar sırasında birçok taş alet gün ışığına çıkarıldı. Giderek, özellikle […]

Sayfa 9 of 11« İlk...7891011