Kral Hüseyin Kimdir?

Kral Hüseyin

Kral Hüseyin

Ürdün kralı (Amman, 1935).

Harrovv ve Sandhurst’te öğrenim gördükten sonra, babası Tallal taht­tan indirilince kral olan (1952) Hüse­yin, Arap Lejyonu’nun başkomutanı Glubb Paşa’yı istifa etmeye (1956) ve İngiliz birliklerini de ülkeden ayrıl­maya zorladı (1958). Geçici bir Arap Federasyonu (Irak ve Ürdün’le; Şubat-Temmuz 1958) oluşturarak, Bir­leşik Arap Cumhuriyeti’nin kurul­masına karşı çıktı. Bedevilerin deste­ğine dayanarak, birçok başarısız hü­kümet darbesi düzenleyen Birleşik Arap Cumhuriyeti yanlılarına karşı yılmadan direndi. Nasır’la 30 Mayıs 1967 ’de yaptığı bir görüşmeyle iki ül­ke arasında uzlaşma sağladı. Ordu­sunun dağılmasına ve Maverai Ür­dün’ün İsrailliler tarafından tümüyle işgal edilmesine neden olan üçün­cü Arap-İsrail savaşma katıldı. 1968’den sonra Ürdün’de Filistin or­dusunun varlığı dikkati çekecek biçimde güçlenmeye başladı. Direniş areketlerinin etkisini sınırlamaya karar veren Hüseyin, krallık ordusu­na, Filistinlilerin çalışma kamplarını ortadan kaldırmalarını buyurdu (16- 17 Eylül 1970). 27 Eylül’de Kahire’de Nasır’ın arabuluculuğu sonucunda Ürdün’deki Filistinli toplulukların etkinliğini düzenleyen bir ateşkes anlaşması imzaladı.

1971’de Ürdün-Filistin çatışmaları­nın yeniden başlamasıyla, ülkedeki F.K.Ö. militanları sınırdışı edildiler.

Kral Hüseyin 15 Mart 1972’de Hüseyin, krallığını, Birleşik Krallığı oluşturacak, iki fede­re devlet (Ürdün ve Filistin) olarak ayırma amacında olduğunu bildirdiyse de, bu tasarısına Filistin örgüt­leri, İsrail ve Arap ülkeleri açıkça kar­şı çıktılar.

Hüseyin, dördüncü İsrail-Arap sava­şında Suriye sınırına 3.000 asker yığ­dı. 1974 Mayısında, işgal edilen top­raklardaki haklarından Filistin Kurtuluş Örgütü lehine vazgeçmeye ha­zır olduğunu açıkladı. 1977 Martın­da Kahire’de, Yaser Arafat’la görüş­meye oturması, Canip David (1978) ye Washington anlaşmasının (1979) imzalanmasından sonra hızlanan Ürdün-Filistin yakınlaşmasının baş­langıcı oldu.

Ekim 1980’de İran-Irak anlaşmazlı­ğında Bağdat’ı desteklediğini bildi­ren Hüseyin, Mayıs 1981’de Mosko­va’ya giderek Yakındoğu’daki çatış­malar konusunda görüşmeler yaptı. 1982’de Amman’da Filistin Kurtuluş Örgütü önderi Yaser Arafat’ı kabul etti; aynı yıl A.B.D. başkanı Ronald Reagan’la görüşmek için Washington’a gitti. 1984’te yeniden A.B.D’ne resmi bir gezi yaptı. 1988’de Ürdün ile Maverai Ürdün arasındaki bağlar­dan vazgeçtiğini ve F.K.Ö’nün Filis­tin halkının tek temsilcisi olduğunu açıklayıp, Körfez Savaşı (1990-1991) sırasında Saddam Hüseyin’i destek­ledi.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.