Laiklik ilkesi doğrultusunda hangi inkılaplar yapılmıştır? Tartışınız.

Laiklik ilkesi doğrultusunda hangi inkılaplar yapılmıştır? Tartışınız. Laiklik din ile devlet işlerinin birbirinden ayrı olarak yürütülmesidir. Yani devlet yönetiminde dini kuralların yerine, millet egemenliğinin esas alınmasıdır.

Laiklik ilkesi, akla ve bilime önem verir. Demokrasinin yerleşmesi, cumhuriyet yönetiminin güçlenmesi için gerekli olan bu ilkeyle Türk milletine çağdaşlaşma yolu açılmıştır.

Osmanlı devletinde din ile devlet işleri birlikte yürütülüyordu. Cumhuriyetten sonra bu duruma son verildi. Türkiye bütün kurum ve kuruluşlarıyla laikleşmeye başladı. 1924 yılında halifeliğin kaldırılması, Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması, tekke ve zaviyelerin kaldırılması gibi inkılaplar laikliğin ülkede yerleşmesi için önemli adımlar oldu.

Laiklik ilkesine Anayasa’da yer verilerek vatandaşların din ve vicdan özgürlüğü sağlandı. Atatürk’ün aşağıdaki düşünceleri, bu konunun önemini ortaya koymaktadır.

Laiklik ilkesine göre hiç kimse dini inanç ve duyguları istismar edip ondan maddi bir çıkar sağlayamaz.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.