Cumhuriyet Sonrası Eğitim Alanında Yapılan İnkılaplar ve Yenilikler Nelerdir?

Cumhuriyet Sonrası Eğitim Alanında Yapılan İnkılaplar ve Yenilikler Nelerdir? Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir. düşüncesinde olan Atatürk, eğitimi modern, akılcı, bilimsel ve laik bir sisteme dönüştürmeyi amaçlamıştı. Osmanlı Devleti’nin son zamanlarında medreselerin yanında modern anlayışla eğitim yapan okullarda açılmıştı. Fakat hepsinde verilen eğitim, birbirinden farklıydı. Bu durum milli birlik ve beraberliğin sağlanmasının önünde önemli bir engeldi. Atatürk, bu sorunu çözebilmek amacı ile anlamı öğretim birliği olan Tevhidi Tedrisat Kanununun (3 Mart 1924) çıkarılmasını sağladı. Bu kanunla bütün eğitim kurumları Milli Eğitim Bakanlığına bağlandı ve medreseler kapatıldı. Karma eğitime geçilerek kız ve erkek çocukların eşit şekilde eğitim almaları sağlandı. Atatürk 31 ocak 1923 tarihinde İzmir’de yaptığı bir konuşmada karma eğitimin önemini vurgulamıştır.

1 Kasım 1928’de Osmanlı Döneminde kullanılan Arap harfleri kaldırılarak yerine Latin harflerinden oluşan Türk alfabesi kabul edildi. Herkesin okuma yazma öğrenmesi için Millet Mektepleri açıldı. Atatürk, gittiği yerlerde yazı tahtasının başına geçerek yeni Türk harflerini öğretti. Bu nedenle TBMM tarafından ona başöğretmen unvanı verildi.

Çağdaşlaşma yolunda öğretmenlere büyük görevler düştüğü görüşünde olan Atatürk bu düşüncesini şu sözleri ile ifade etmektedir.

Öğretmenler, yeni nesil sizlerin eseri olacaktır.

Öğrencileri ve öğretmenleri çok seven Atatürk, yurt gezilerinde okulları ziyaret ederek sıralarda oturur, öğrencilerle birlikte ders dinlerdi. Öğretmenlerle konuşur ve her yerde öğretmenliğin üstün bir meslek olduğunu vurgulardı

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.