Marshall Kimdir? Marshall Planı Nedir?

A.B.D’li general ve siyaset adamı Marshall  (Uniontown, Pennsylvania, 1880 – Washington, 1959).

1901’de topçu asteğmeni olarak A.B.D. ordusuna katılan George Cat­lett Marshall, Filipinler’de görev al­dıktan sonra, Birinci Dünya savaşı sı­rasında Fransa’da savaştı, bir süre Çin’de kaldı.

1939-1943 yılları arasında A.B.D ge­nelkurmay başkanlığı yapan Mar­shall, 1945’te Çankayşek yönetimini güçlendirmekle görevlendirildi ama başardı olamadı. 1947’de başkan Truman tarafından dışişleri bakanlığı gö­revine atandı. Marshall planım da bu dönemde hazırladı. 1948’de hükümet­ten ayrıldıysa da 1950’de Kore sava­şı patlayınca savaş bakanı olarak ye­niden göreve çağrıldı. 1953’te Nobel Barış Ödülü’nü aldı.

Marshall Planı

Avrupa’ya yardım ve yeniden onarım planı, George Marshall’ın 5 Haziran 1947’de Harvard öğrencileri önünde yaptığı bir konuşma sırasında ortaya attığı önerilerden sonra hazırlandı. Bu söylevin ardından Fransa’nın ve İngiltere’nin girişimiyle bir Avrupa konferansı gerçekleşti. Bu konferan­sa bütün Avrupa devletleri katddılar, ama on beş gün sonra S.S.C.B. başta olmak üzere halk demokrasileri çekdiler. Kalan on altı ülke, iktisat siya­setlerini uyumlu hale getirmekle gö­revli bir Avrupa İktisadi İşbirliği Ör­gütü kurdular. A.B.D. Kongresi yar­dım planını 2 Nisan 1948’de onayla­dı (Foreign Assistance Act). Planda dört ydlık bir süre öngörülmüştü ve İk­tisadi İşbirliği Yönetimi Averell Harriman’ın başkanlığında görev yapa­caktı. İktisadi İşbirliği Yönetimi, yardımı doğrudan yararlanacak olan devlet­lere aktarıyor ve kullanımını denetli­yordu. Ulusal para de ödenen yardı­mın % 95’i büyük projelerin (enerji, ulaşım) finansmanında, kalan % 5’i de İktisadi İşbirliği Yönetimi harca­malarının karşılanmasında ve A.B.D’lderin Avrupa’da yaptıkları ba­zı alışverişlerde kullandıyordu.

1951 sonunda yardımlar toplamı 11 664′ 700 000 dolara yükselmişti. Yar­dımdan ikinci sırada yararlanan ülke olan Fransa, 2 815 300 000 dolar al­mıştı. Yardımın % 85’i karşdıksız ba­ğış, kalan % 15’iyse uzun vadeli kredder biçimindeydi. Bu tarihte Batı Av­rupa’nın sanayi madan üretimi 1939 üretimini % 20 oranında aşmış ve her türlü iktisadi ve siyasal bunalım tehlikesi A.B.D’nde olduğu gibi Avru­pa’da da aşılmıştı. İktisadi İşbirliği Yönetimi’nin yerini önce Karşdıklı Güvenlik Ajansı, 1 Ağustos 1953’ten sonra da 57 ülkeye yapılan yardımları (1940-1960 ydları arasında 114 milyar dolar) düzenle­yen Dıs İşlemler Yönetimi aldı.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.