Meclisi Mebusanın açılışı halkın yönetim anlayışında ne gibi değişiklikler…

Yukarıdaki fotoğrafı inceleyiniz. Meclisi Mebusanın açılışı, halkın yönetim anlayışında ne gibi değişiklikler meydana getirmiş olabilir? Örnek vererek açıklayınız.

Osmanlı Devletinin ilk anayasası Kanunuesasi yürürlüğe girdi. Padişah II. Abdülhamit, meşrutiyet yönetimini ilan etti. İlk milletvekili seçimleri 1877 yılında yapıldı. Seçilen 115 milletvekili ilk meclis olan “Meclis-i Mebusan”ı oluşturdu. Bu seçimde yalnız erkeklerin oy kullanma hakkı vardı. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı ne ülkemizde ne de Avrupa’da henüz yoktu. “Meclis-i Mebusan”ın yanında üyeleri doğrudan padişah tarafından seçilen “Ayan Meclisi”de bulunmaktaydı. Her iki meclis üyeleri de padişaha bağlılık yemini ederlerdi.

meclisi mebusanın açılış töreni

1876 yılında yürürlüğe giren ilk Osmanlı Anayasasının genel haklar kısmında yasalar önünde eşitlik, kişi dokunulmazlığı, basın özgürlüğü, dilekçe hakkı, eğitim özgürlüğü, kamu görevlerine girebilme hakkı, vergilerin kanunla alınması gibi hak ve özgürlükler yer almaktaydı.

Meclisi Mebusanın açılışı ile halk milletvekili seçme, ve yönetime katılma ile karşılaşmış, yönetim ve hakimiyet anlayışı değişmiş, padişahın tek güç kaynağı olma yargısı kırılmıştır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.