Mustafa Kemal Atatürk’ün Kişisel Özellikleri Nelerdir?

Mustafa Kemal Atatürk’ün Kişisel Özellikleri

Mustafa Kemal’i tanımanın yolu onun icraatları olmalıdır. Meseleye bu açıdan bakarsak Türk insanının Mondros Mütarekesi ve bunu müteakiben Sevr Antlaşması’na karşı Anadolu’da başlatmış olduğu Kuvayımilliye hareketinin fikrî ve fiilî öncüsü olarak bu idealin amacına ulaştırılmasında o ilk sırayı almaktadır. Bunun yanında günü geldiğinde yani Kuvayımilliye ile düşman işgalinin kırılması ve kovulmasının mümkün olmayacağı düşüncesiyle düzenli orduya geçişi en az kayıp ile gerçekleştirmeyi başarmış ve gerektiğinde Kuvayımilliye’de ısrarlı olan en yakın dostlarını bile karşısına alabilmiştir. Düşman kuvvetlerinin Batı Anadolu’yu işgali ile Ankara üzerine saldırmaya hazırlanması sırasında bütün yetki ve sorumluluğu üstlenerek Büyük Taarruz’u gerçekleştirmiş ve nihai zaferin kazanılmasında en büyük pay sahibi olmuştur.

“… Mustafa Kemal Atatürk, ülkesini hürriyet ve demokrasiye kavuşturmak uğrunda savaşarak başarı kazanan büyük Türk önderi hakkındaki engin duygularımı ve hayranlığımı iletmek isterim. Atatürk’ün hayatı ve eseri yalnız Türkiye için değil, dünyanın bütün hür milletler için ilham kaynağı olmaya devam edecektir.”

Mustafa Kemal bir konuşmasında “Çok zaman geçmeden Avrupa’da bir fırtına kopacak, bu müthiş kasırga, dünyanın her tarafına yayılacak ve insanlık umumi bir harp felaketinin bütün kötülükleri ile bir kere daha karşılaşacak! Bu kanlı, tehlikeli durumda tarafsız kalmak, harbe katılmamak ve devlet gemisini bu fırtına ortasında hiçbir maniaya çarptırmadan yöneterek harp dışında ve barış içinde yaşamaya çabalamak, bizim için hayati önem taşımaktadır.” demiştir.

atatürkün özellikleri

I. Dünya Savaşı’nda son savaştığı Suriye Cephesi’nde imkansızlıklar içinde kendisine bağlı orduyu Adana hattına çekmesi ve burada önemli bir savunma oluşturması Mustafa Kemal’in askerî liderliği bakımından önemli bir başarısıydı. Bu çekilme esnasında Yıldırım Orduları Grup Komutanı Liman Von Sanders bir gün Mustafa Kemal’i odasına çağırarak: ” Siz harp cephelerinde, Arıburnu’nda ve Anafartalar’da tanıdığım komutansınız. Aramızda gerçi bazı hadiseler geçti fakat bunlar birbirimizi tanımamıza yardım etti.

Artık Türkiye’den ayrılmak zorundayım. Emrim altındaki kuvvetleri, bu memlekete geldiğim günden beri saydığım bir komutana – size – bırakıyorum. Bu umumi felaket içinde bedbahtlık duymamak imkansızdır. Ben yalnız komutayı size bırakmakla avunuyorum. Emir sizindir, ben sizin misafirinizim.” dedi.

Conkbayırı’nın güneyindeki 261 rakımlı tepeden sahilin gözcülüğünü yapmakla görevli olan erlerin Conkbayırı’na doğru koşmakta, kaçmakta olduğunu gördüm.

– Niçin kaçıyorsunuz, dedim.
– Efendim düşman, dediler.
– Nerede?
– İşte, diye 261 rakımlı tepeyi gösterdiler.

Düşmanın bir avcı hattı 261 rakımlı tepeye yaklaşmış ve rahatça ileriye doğru yürüyordu. Şimdi vaziyeti düşünün: Ben kuvvetlerimi bırakmışım, efrat on dakika istirahat etsin diye…

Düşman da bu tepeye gelmiş… Demek ki düşman bana benim askerlerimden daha yakın!
Ve düşman, benim bulunduğum yere gelse kuvvetlerim istirahatta oldukları bir anda yakalanacaklar.

Kaçan askere:
– Düşmandan kaçılmaz, dedim.
– Cephanemiz kalmadı, dediler.
– Cephaneniz yoksa süngünüz var, dedim.

Ve bağırarak bunlara süngü taktırdım. Yere yatırdım. Aynı zamanda Conkbayırı’na doğru ilerlemekte olan piyade alayı ile cebel bataryasının yetişebilen askerlerini “marş marş”la benim bulunduğum yere gelmeleri için yanımdaki emir erimi gönderdim. Bu askerler süngü takıp yere yatınca düşman efradı
da yere yattı. Kazandığımız an bu andır.

Lloyd George (Loyd Corc) Türk orduları 1922’de Yunan ordularını Akdeniz’e dökünce İngiltere
parlamentosunda yaptığı konuşmada; “- Arkadaşlar! Asırlar pek nadir olarak dâhi yetiştirir. Şu talihsizliğimize bakın ki o büyük dahiyi asrımızda Türk milleti yetiştirdi. Mustafa Kemal’in dehasına karşı elden ne gelir?” der ve kürsüden iner. Daha sonra Başbakanlıktan istifasını verir.

XIX. yüzyılda Selanik şehrinin siyasi, sosyal ve kültürel yapısı hakkında bilgi veriniz.
Mustafa Kemal’in ilköğrenimini aldığı Şemsi Efendi Okulunun aynı dönemdeki diğer okullardan farkları nelerdir?
Mustafa Kemal’in fikirlerinden etkilendiği yerli ve yabancı yazarların adları nelerdir?
Mustafa Kemal’in Türk halkı tarafından tanınmasında etkili olan savaşlar hangileridir?
Mustafa Kemal’in liderlik özelliği hakkında bilgi veriniz.
Atatürk’ün ileri görüşlülüğüne bir örnek vererek açıklayınız.
Mustafa Kemal’in ordu – siyaset ilişkisi hakkındaki görüşleri nelerdir?
Mustafa Kemal’in Harp Akademisinde okuduğu yıllarda İstanbul’daki siyasi durum hakkında bilgi veriniz.
Mustafa Kemal’in sizi etkileyen en önemli özelliği nedir ? Nedenini belirtiniz.
Mustafa Kemal’in başarılı bir eğitim hayatı geçirmesinin nedenleri nelerdir?

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.