20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Nasıldır?

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu

XIX. yüzyıl Osmanlı Devleti açısından birçok değişimin yaşandığı bir yüzyıldır. Siyasi sınırlar, yönetim anlayışı, demografik yapı, kültürel hayat, teknolojik gelişmeler değişimin yaşandığı belli başlı alanlardır. XIX. yüzyılda başlayan bu değişimin etkisi XX. yüzyılın ilk yıllarında da görülmektedir. Bu etkiler sonucunda yaşanan olaylar devletin kaderini de belirlemiştir.

Mutlakiyet yönetiminden meşrutiyete geçilmiş ve padişahın yanında İttihat ve Terakki Fırkası da yönetimde söz sahibi olmaya başlamıştır. Milliyetçilik akımının etkisiyle ayaklanan milletlerle uğraşan yöneticiler, bir yandan da Avrupalı Devletlerin iç işlerine karışmalarını engellemeye çalışıyordu. Ancak uygulanan politikalar sorunlara çözüm bulamıyordu. Osmanlı ekonomisi de çok kötü durumdaydı. Dış borçların ödenmesi için Düyunuumumiye İdaresi kurulmuş ve alacaklı devletler Osmanlı Devleti gelir kaynaklarına el koymuştu.

Osmanlı Devletinde iç karışıklıkların olduğu, savaşların devam ettiği bu dönemde sosyal yaşam da değişiyordu. Kaybedilen topraklardan gelenler ve köyden kente göç edenlerle beraber şehirli nüfusu artıyordu. Nüfus artışı ile beraber teknoloji de şehirleri ve yaşamı değiştiriyordu. Elektrik, otomobil, tramvay, telefon ve telgraf kullanılmaya başlanıyordu.

Basın yayın organlarının sayısı çoğalıyordu. Eğitim alanındaAvrupa örnek alınarak kız öğrencilerin de eğitim alabildikleri yeni eğitim kurumları açılıyordu. Eğitimin yanında güzel sanatlar, mimari, resim, müzik gibi alanlarda da Avrupa etkisi görülüyordu. Avrupalı ressamlar tarzında resimler yapılıyor, mimaride Batı etkileri taşıyan eserler inşa ediliyordu. Yine Batı etkisiyle opera ve bale ülkeye girmeye başlarken tiyatroda yeni oyunlar yazılıyor ve oynanıyordu.

20. Yüzyıl 1913’e kadar olaylar Tarih Şeridi

20. yüzyıl tarih 1905e kadar tarih şeridi

1905 1913 tarih şeridi

20. Yüzyıl Osmanlı 1900-1913 yılları arası olaylar tarih şeridi

Düyunuumumiye Nedir?

Düyunuumumiye İdaresi ülkeden çok büyük paralar toplayarak devlet hazinesine büyük zararlar verdi. 1909 – 1910 mali yılında idarenin kasasına 7.404.728 lira girdi. İdarenin bu paradan hükûmete geri verdiği para 1.131.682 liraydı. Böylelikle ülkeden çıkarılan para 6.273.046 liraydı. Aynı yıl bütçenin gelir bölümü 25.078.962 liraydı. Buna göre söz konusu yıl içinde bütçenin % 24,3’ü hükûmetin elinden düyunuumumiye idaresine geçmiş bulunuyordu.

Konu Soruları

Düyunuumumiye İdaresinin Osmanlı ekonomisi üzerindeki etkileri nelerdir? Araştırınız.
İtilaf Devletleri I. Dünya Savaşı devam ederken Osmanlı Devletini paylaşmak için aralarında hangi gizli antlaşmaları imzalamışlardır? Araştırınız.
Kuvayımilliye hareketinin başlamasının sebepleri nelerdir? Araştırınız.
Ankara’nın Temsil Heyeti tarafından Milli Mücadelenin merkezi olarak seçilmesinin sebepleri nelerdir?
Büyük Millet Meclisinin açılmasının Türkiye tarihi açısından önemini araştırınız.
Sevr Antlaşmasının Milli Mücadele’ye etkileri neler olmuştur?

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.