Osmanlı Valisi Abdullah Paşa Kimdir?

Osmanlı Valisi Abdullah Paşa Kimdir? (?, 1795- Istanbul 1856). Cezzar Ahmed Paşanın oğlu. 1815’te vezaretle Sayda valisi oldu. 1820’de Şam valisi Derviş Paşa ile iyi geçinemediği için azlolundu. Fakat Kavalalı Mehmed Ali Paşanın aracılığı sonunda yine aynı makama geldi. Ancak Suriye’ye hakim olmak isteyen Mısır valisi Mehmed Ali Paşa ile de anlaşmazlığa düştü. 1831’de İbrahim Paşa Suriye sınırlarını geçerek, Akka kalesi önüne gelince, Abdullah Paşa Mısır kuvvetleriyle altı ay savaştı. Sonunda teslim olarak, Mısır’a götürüldü. Sonradan serbest bırakıldı ve İstanbul’a geldi.

Mehmed Ali kuvvetlerine karşı muvaffak olsaydı, aynı dava ile bu defa Abdullah Paşanın Osmanlı devletine karşı isyan edeceği söylendi.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.