Damat Abdullah Paşa Kimdir?

Damat Abdullah Paşa Kimdir? Osmanlı valisi ve hattat (İstanbul, ?-Silistre 1780). Ahmed Ul’ün kızlarından Saliha Sultanın kocası ve Sarhoş (Güleç) Ali Paşanın oğludur. Babasının ölümü üzerine Saray’a alındı. Enderun’da terbiye gördü, Hasoda’ya girdi, çuhadarlığa kadar yükseldi. Kitabet ve silahşorlukta gösterdiği maharet yüzünden kendisine, mirmiranlık rütbesiyle Köstendil sancağı verildi. Böylece saraydan çerağ edildi. Çeşitli vazifelerde ve Diyarbakır, Bağdat, Maraş ve İçel, Rakka, Aydın valiliklerinde.

Rumeli valiliğiyle Ismail, Sofya, Belgrad seraskerliklerinde bulunan Abdullah Paşa, Silistre valisi iken öldü. İdari sahadaki başarısızlığına rağmen ifadesi ve yazısı çok kuvvetli ve güzeldi. Sülüs ve nesih yazıyı, kardeşi Numan Bey ile Enderun’un yazı hocası Emir Efendizade Seyit Abdülhalim Efendiden öğrenmiş ve icazet almıştı.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.