Dünyamızın uzaydan çekilen fotoğraflarına bakarak şekli ve yapısı hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Dünyamızın uzaydan çekilen fotoğraflarına bakarak şekli ve yapısı hakkında neler söyleyebilirsiniz? Uzaydan çekilen dünya fotoğrafına baktığımızda Dünya’mızın büyük bir kısmının sularla kaplı olduğunu, taş, toprak, kaya gibi maddelerin kara tabakasını oluşturduğunu görürüz. Yer küreyi çepeçevre örten tabakaya yer kabuğu (taş küre) adı verilir. Yer kabuğunun kalınlığı karalarda fazla, deniz ve okyanus diplerinde ise daha azdır.

Okulunuzdaki sosyal faaliyetler yapılırken demokrasinin hangi ilkeleri uygulanmıştır?

Okulunuzdaki sosyal faaliyetler yapılırken demokrasinin hangi ilkeleri uygulanmıştır? Örnekler veriniz. Okulumuzdaki sosyal faaliyetlerin uygulandığı kulüpler ve eğitsel faaliyetlerde, demokrasinin uygulanan ilkelerine bakacak olursak, hukukun üstünlüğü kulüp önceden belirlenmiş belirli kurallara göre yönetilmektedir. Seçimler, kulüp yöneticileri herkesin özgürce aday olabileceği bir seçimle oluşmaktadır. Eşitlik, bütün kulüp üyelerine eşit haklar tanınmaktadır. Çoğunluk ve katılım, bütün kulüp üyeleri […]

Okullarda faaliyet gösteren eğitsel ve sosyal kulüpler hakkında düşünceleriniz nelerdir?

Okullarda faaliyet gösteren eğitsel ve sosyal kulüpler hakkında düşünceleriniz nelerdir? Diğer okullarda olduğu gibi sizin okulunuzda da çeşitli sosyal kulüpler vardır. Sınıf rehber öğretmenleri her öğretim yılının başında öğrencilerini ilgi, istek ve yeteneklerine göre bu kulüplere üye yaparlar. Sınıflardan seçilen öğrenciler de kulüp rehber öğretmenlerinin gözetiminde bir araya gelerek üyesi oldukları kulübün genel kurulunu oluştururlar. […]

Atatürk’ün gerçekleştirdiği inkılapların toplumda yerleşmesinde basın, yayın organlarının etkileri neler olmuştur?

Atatürk’ün gerçekleştirdiği inkılapların toplumda yerleşmesinde basın, yayın organlarının etkileri neler olmuştur? Basın yayın Atatürk’üm gerçekleştirdiği inkılapları halka duyurarak, halkın inkılaplardan haberdar olmasını, inkılapların uygulaması konusunda bilgilendirilmesini sağlamıştır. Türk halkı tarafından inkılapların benimsenmesi ve kabulü hızlanmıştır. İnkılap dönemindeki Türk basını İnkılapları hemen benimsemiştir. Örneğin harf inkılabı uygulamaya geçince, Basın hemen gazete ve dergileri latin alfabesine göre […]

Milli Mücadelede başarı sağlanmasına o dönemde yayınlanan gazetelerin ne gibi katkıları olmuştur?

Milli Mücadelede başarı sağlanmasına o dönemde yayınlanan gazetelerin ne gibi katkıları olmuştur? Açıklayınız. Milli mücadeleyi sadece cephede savaşanlar değil, topyekün, bütün Türk Milleti kazanmıştır. Milli mücadele sırasında yayınlanan gazeteler, Türk milleti Milli Mücadelenin durumu hakkında bilgilendirmeşler, milli bilincin oluşması yönünde katkıları olmuştur. Cephelerin ihtiyaçlarına halka ileterek, birlik ve yardımlaşmanın oluşmasına katkı sağlamışlardır.

Bir sivil toplum kuruluşuna katkı sağlamanız istense neler yapardınız?

Çalışmaları hakkında bilgi sahibi olduğunuz bir sivil toplum kuruluşuna katkı sağlamanız istense neler yapardınız? Açıklayınız. Bir sivil toplum kuruluşuna, çalışmalarını devam ettirebilmesi için ilk önce ona maddi yardımda bulunurdum. Sivil toplum kuruluşunun çalışma alanında uzmansam, gönüllü olarak çalışmalarına katılır. Faaliyetleri yürütmesinde yardımcı olurdum. Sivil toplum kuruluşunun kamu oyu oluşturma ve tanıtımı amacıyla, sosyal medya, internet, […]

Çevre yasası hazırlarken basında yer alan çevreye zarar verenlere yaptırım uygulanmasına

Çevre yasası hazırlarken basında yer alan çevreye zarar verenlere yaptırım uygulanmasına ilişkin haberlerin etkisi var mıdır? Açıklayınız. Çevre konusunda veya başka konularda da olabilir yasa hazırlarken, çevre ile ilgili haberlerin etkisi vardır. Bu haberler, yasayı hazırlayanlar üzerinde, haberde olan olayın önlenmesi için ne gibi kuralların koyulması gerektiğini gösterir. Olay ve haberler toplum genelini etkilemeye başlayınca, […]

sivil toplum kuruluşlarının görevlerinin neler olabileceğini arkadaşlarınızla tartışınız.

Yukarıda yer alan İnternet haberinden yola çıkarak sivil toplum kuruluşlarının görevlerinin neler olabileceğini arkadaşlarınızla tartışınız. Sivil toplum kuruluşları toplum yararına gönüllü çalışan, resmi kamu kurumları dışındaki kuruluşlardır. Sivil toplum kuruluşları, hukuki, çevresel, sosyal kültürel ve siyasi amaçlar doğrultusunda lobi yapıp kamuoyu oluşturmak için çalışırlar. Ayrıca Sivil toplum kuruluşları şu alanlarda; -Eğitim -Sağlık -Sosyal Yardımlaşma -İnsan […]

Toplumsal bir sorun ile ilgili gündem ve kamuoyu oluşturan sivil toplum kuruluşlarına örnek veriniz.

Toplumsal bir sorun ile ilgili gündem ve kamuoyu oluşturan sivil toplum kuruluşlarına örnek veriniz. Sivil toplum kuruluşları hangi yollarla gündem ve kamuoyu oluştururlar açıklayınız. Sivil toplum kuruluşları, mensuplarını ilgilendiren, yada ulusal düzeyde gördükleri sorunlara dikkat çekmek bu sorunlara çözüm bulunmasını sağlamak için kamuoyu oluştururlar. Bunlara örnek olarak; Tüketiciler Birliği, Tüketiciyi Koruma Derneği, Türk Akciğer Kanseri Derneği, Türk […]

Demokratik devletlerde kamuoyuna neden önem verilir?

Demokratik devletlerde kamuoyuna neden önem verilir? Açıklayınız. Halkın bir konu hakkındaki düşüncesine kamuoyu deriz.  Demokratik devletlerde, kamuoyu yönetimleri meydana getirir. Seçimlerin sonucu bir anlamda kamuoyudur. Demokratik devletlerde kamuoyunun oluştuğu konuları, devlet yöneticilerinin dikkate alması, o konu üzerinde çalışmaları gerekir.  Demokratik devletlerde kamuoyu bir anlamda baskı aracıdır.

Sayfa 20 of 552« İlk...10...1819202122...304050...Son »