Şikayetçi olduğunuz bir uygulamanın değiştirilmesi konusunda…

Şikayetçi olduğunuz bir uygulamanın değiştirilmesi konusunda yöneticileri etkilemek için neler yapardınız? Herhangi bir sorunla karşılaştığımızda, şikayetçi olduğumuz o sorunun ortadan kaldırmak için; – Şikayetçi olduğumuz uygulamanın kaynağı ile önce yapıcı ve kibar bir dille, bu durumun yanlış olduğunu, düzeltilmesi gerektiğini anlatırım. – Yine de düzeltilemeyen bu uygulama için, usulüne uygun bir şekilde, muhatap kurum ve […]

Türkiye Cumhuriyetinin sosyal devlet olduğunu gösteren başka hangi uygulamalar

Çevrenize baktığınızda Türkiye Cumhuriyetinin sosyal devlet olduğunu gösteren başka hangi uygulamaları görüyorsunuz? Çalışma: Bütün vatandaşların çalışma, insan onuruna yakışan ücret alma hakkı vardır. İşsiz insanların da insan onuruna yakışan asgari bir yaşam düzeylerinin olmasını devlet sağlamaktadır. Devlet vatandaşların çalışmasını sağlamaktadır. Adil ücret: Devlet vatandaşların eşit işlerden eşit ücret alması yönünde çalışmalar yapmaktadır. Sosyal Güvenlik Hakkı: Üçüncü […]

Laiklik ilkesi milli birlik ve beraberliğimizin kurulması ve devam ettirilmesinde

Laiklik ilkesi milli birlik ve beraberliğimizin kurulması ve devam ettirilmesinde nasıl bir rol oynamaktadır? Laiklik ilkesi, ülkemizin üniter yapısını ayakta tutan temel bir ilke olarak rol oynamaktadır. Laiklik ilkesi sonucu Devlet dini inançları sebebiyle vatandaşları arasında her hangi bir ayrımda bulunamaz. İbadetlerinden dolayı veya yapmadığı ibadetler için kimse sorgulanamaz kınanamaz.  Din, mezhep, görüş, inanç ayırt […]

Türkiye Cumhuriyetinin laik niteliğini gösteren uygulamalara hangi örnekleri verebilirsiniz?

Türkiye Cumhuriyetinin laik niteliğini gösteren uygulamalara hangi örnekleri verebilirsiniz? Laikliğin en genel tanımı devlet işlerine dini hükümlerin uygulanmamasıdır. Modern medeni kanunun kabulünü örnek gösterebileceğimiz gibi, Atatürk dönemindeki bazı laiklik uygulamaları şu şekildedir. Atatürk döneminde Laiklik simgesel, kurumsal, işlevsel ve yasal olmak üzere temelde dört alandaki düzenlemeler ile kendini göstermiştir. Başta alfabe değişikliği olmak üzere, öz […]

Atatürk milliyetçiliğinin milli birlik ve beraberliğimizin devamındaki rolü hakkında neler söyleyebilirsiniz.

Atatürk milliyetçiliğinin milli birlik ve beraberliğimizin devamındaki rolü hakkında neler söyleyebilirsiniz. Atatürk Milliyetçiliğinin özünde millet sevgisi, bütün ülke vatandaşların millet bilinci ile, barış ve huzur içinde birlik ve beraberlikle yaşaması vardır. Atatürk’ün milliyetçilik anlayışında millet esastır. Atatürk milliyetçiliğinde özellikle Türk Milleti’nin geçmişine olan sevgi ile birlik ve beraberliğine yer ve değer verilmektedir. Atatürk’ün; “Bize milliyetçi derler, […]

Devlet hangi durumlarda kişinin temel hak ve özgürlüklerini kısıtlayabilir?

Devlet hangi durumlarda kişinin temel hak ve özgürlüklerini kısıtlayabilir? Sizce devlet bu tür kısıtlamalarda bulunmalı mıdır? Neden? Temel hak ve özgürlüklerin sıkıyönetim durumu, olağanüstü hal, savaş hali, genel ahlak ve sağlık, suçun önlenmesi gibi durumlarda hakkın özüne dokunmadan ancak yasa ile kısıtlanabilir. Zorunlu hallerde, bu tür kısıtlamalara devlet başvurabilir. Ama bu kısıtlama durumu geçici olmalı genel […]

Bir ülkede demokrasinin varlığı için en az kaç siyasi partinin olması gerekir?

Bir ülkede demokrasinin varlığı için en az kaç siyasi partinin olması gerekir? Neden? Bir ülkede çoğulcu demokrasinin varlığı için birden fazla siyasi partinin olması ve seçimlere katılabiliyor olması gerekir. Tek partinin olduğu seçimlere tek partinin girdiği ülkelerde adı cumhuriyet bile olsa demokrasinin varlığından söz etmek mümkün değildir. 

Muhalefetin olmadığı bir ülkede demokrasinin varlığından söz edilebilir mi?

Muhalefetin olmadığı bir ülkede demokrasinin varlığından söz edilebilir mi? Neden? Muhalefetin olmadığı ülkede demokrasiden söz edilmesi mümkün değildir.  Seçim olabilmesi için birden çok seçenek arasında seçebilmek gerekir. Muhalefetin olmadığı durumlarda tek parti iktidarı olur ki, bu tür yönetimler demokratik değildir. İktidarın dışında kalan partilerin temel görevi, iktidarı denetleme, uyarma ve yol göstermedir. Muhalefetin olmadığı bir […]

Vatandaşların seçimlere katılmamasının yol açabileceği olumsuzluklar neler olabilir?

Vatandaşların seçimlere katılmamasının yol açabileceği olumsuzluklar neler olabilir? Cinsiyeti, ekonomik ve sosyal durumu, öğrenim derecesi, dili, dini, ırkı ne olursa olsun 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçimlere ve halk oylamalarına katılma hakkına sahiptir. Seçimlere katılmayarak bu seçimlere katılma hakkını kullanmamış olur. Çok geniş katılımlı seçimlere katılmama protesto niteliği taşıyıp, seçimler için meşruluk tartışmalarına sebep […]

Seçimlere katılım oranının yüksek olması ne anlama gelir?

Size göre seçimlere katılım oranının yüksek olması ne anlama gelir? Bir ülkede seçimlere katılma oranının yüksek olması, vatandaşların yöneticilerini seçme konusunda duyarlı olduğunu gösterir. Seçimlere katılmak vatandaşlık görevi olup, seçimlere katılım oranlarının yüksekliği vatandaşların demokrasi bilincinin geliştiğine işaret olmaktadır.

Sayfa 20 of 548« İlk...10...1819202122...304050...Son »