Fransız İhtilalinin insan haklarının gelişimine ne gibi katkıları olmuştur?

Fransız İhtilalinin insan haklarının gelişimine ne gibi katkıları olmuştur? Araştırınız. Fransız ihtilali ile birlikte düşünsel yapıda olan eşitlik, hak ve özgürlükler uygulamaya konulmuş, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi yayınlanarak, Krallık devrilerek, yönetim biçimi olarak cumhuriyet ilan edilmiştir. Bu ihtilalden sonra hiç bir şey artık eskisi gibi olmayacaktır. Dünya üzerindeki bütün devletler bu akımdan etkilenmiş, yetersiz de […]

Hak ve özgürlük kavramlarından neler anlıyorsunuz?

Hak ve özgürlük kavramlarından neler anlıyorsunuz? Açıklayınız. Hak ve özgürlük birbirlerini tamamlayan, birbirlerinden ayrılmayan iki kavramdır. İnsan haklarının neler olduğu uluslararası belgelerde, özellikle Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinde belirtilmiştir. Bu belgelerde insan hakları tüm insanlık için ortak değerler, erişilmesi gereken ortak idealler olarak ifade edilmiştir. Demokrasiyle yönetilen ülkelerde tüm insanlar yasalar önünde […]

İnsanlar arasında demokrasi anlayışının giderek gelişmesi

İnsanlar arasında demokrasi anlayışının giderek gelişmesi ülke yönetimlerini nasıl etkilemiştir? Açıklayınız. İnsanlar arasında demokrasinin anlayışının gelişimi sonucunda, yönetimlerin ve devletlerinde, demokratik yönetimlerine geçmesine sebep olmuştur.  Bu süreçte, kraliyetler İngiltere örneğinde olduğu gibi, sembolik hale gelmiş, tam demokratik yönetime geçilmiş, bir çok krallık ve imparatorluk yıkılmıştır.  Günümüzde de demokrasiye geçiş yönünde tam demokrasiye geçememiş ülkelerde halkın […]

Demokrasi denilince aklınıza neler geliyor?

“Demokrasi” denilince aklınıza neler geliyor? Açıklayınız. Demokrasi kelime anlamı olarak, demos ve krasi kelimelerinin birleşimi sonucu, halk iktidarı anlamına gelir.  Demokrasinin temelinde; insan, hak, özgürlük, eşitlik, adalet gibi kavramlar yatar. Demokrasinin asıl amacı insanın özgürce gelişmesini ve yaşamasını sağlamaktır. Bunu dil, din ve ırk ayrımı gözetmeksizin herkes için ister. Demokrasi; insana değer veren, kişiliğinin özgürce […]

Demokrasi insan haklarının gelişimini nasıl etkiler?

Demokrasi, insan haklarının gelişimini nasıl etkiler? Açıklayınız. Toplumların yönetilmesinde geçmişten bugüne birçok yönetim biçimi ortaya çıkmıştır. Ancak bu yönetim biçimleri arasında insana en çok değer veren demokrasidir. Demokrasi, halkın kendi kendini yönetmesi esasına dayanan bir yönetim şeklidir. Demokrasilerde halk, yöneticilerini kendisi seçer. Bir ülkede demokrasinin var olabilmesi için insan hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması gerekir. […]

Cumhuriyet Döneminde alanlarında ilk olan başarılı kadınlardan beşinin adı

Cumhuriyet Döneminde alanlarında ilk olan başarılı kadınlardan beşinin adını ve mesleklerini yazınız. Günümüzde Türk kadını bilgi ve yeteneği sayesinde sadece ülke yönetiminde değil, çalışma hayatının birçok alanında yer alarak ülke ekonomisine yön vermektedir. Bununla ilgili bazı haberleri birlikte inceleyelim. Millî Eğitim Bakanı, TCDD’de göreve başlayan ve “ilk kadın makinistler” olarak adlandırılan 18 yaşlarındaki iki makinist ile […]

Cumhuriyet yönetimi ile monarşi arasındaki farklılıklar nelerdir?

Cumhuriyet yönetimi ile monarşi arasındaki farklılıklar nelerdir? Yazınız. Cumhuriyet, Egemenliğin kaynağının millete ait olduğu yönetim şeklidir. Seçim esasına dayanır. Devleti yönetecek kişilerin seçimle iş başına geldiği yönetimdir. Seçme ve seçilme hakkı belli bir kişiye, gruba ya da bir sınıfa ait olmayıp tüm millete aittir. Bütün vatandaşlar yasalar önünde eşittir. Cumhuriyet yönetiminin uygulandığı ülkemizde yasama yetkisi Türkiye […]

Atatürk’ün kadınlara tanıdığı haklar konusundaki görüşlerinizi bir cümleyle ifade ediniz.

Atatürk’ün kadınlara tanıdığı haklar konusundaki görüşlerinizi bir cümleyle ifade ediniz. Türk kadını, günümüzde sahip olduğu hakların bir çoğuna Atatürk döneminde kavuşmuştur. Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nda büyük bir özveriyle vatan savunmasına katılan, aynı zamanda tarlasını sürüp eken, evinin ihtiyacını karşılayan Türk kadınına duyduğu saygıyı şu sözleriyle ifade etmiştir. “… Dünyada hiç bir milletin kadını ‘Ben Anadolu kadınından çok […]

Osmanlı Devleti Döneminde gerçekleştirilen insan hak ve özgürlükleri

Osmanlı Devleti Döneminde gerçekleştirilen insan hak ve özgürlüklerine ilişkin önemli olayları ve gelişmeleri yazınız.  Kanuni Sultan Süleyman Yasaları En uzun süre yönetimde kalan Osmanlı padişahı I. Süleyman (1520-1566) kendisinden önceki padişahların çıkarmış olduğu kanunları toplatarak yeni bir düzenleme yapmıştır. Bu yüzden tarihe Kanuni Sultan Süleyman olarak geçmiştir. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi salonunda dünyanın önemli […]

Kadın ve erkeklerin eşit haklara sahip olmasının toplumsal açıdan önemi

Kadın ve erkeklerin eşit haklara sahip olmasının toplumsal açıdan önemini arkadaşlarınızla tar­tışınız. Toplum hayatımızda kadınlar ve erkekler toplumun farklı kişisel özelliklere sahip cinsiyet farklılıkları olan bireylerdir.  Kadınlar ve erkekler arasında kişisel özelliklere ait bu farklılıklar kadın ve erkeklerin eşit olmadığını ortaya çıkarmaz. Her insan aynı hak ve özgürlüklere sahiptir. Erkekler de, beden gücü, yapı, zeka […]

Sayfa 30 of 552« İlk...1020...2829303132...405060...Son »