Transformatörlerin günlük hayatta kullandığımız alanları ve görevleri nelerdir?

Transformatör, iki ya da daha fazla elektrik devresini elekromanyetik indüksiyon sistemi ile birbirine bağlamaya yarayan elektrik devre elemanıdır. Bir elektrik devresindeki enerjiyi başka bir elektrik devresine elektronik manyetik alan aracılığı ile aktarmak için kullanılmaktadır. Aynı zamanda transformatörler belirlenmiş gerilim ve akım değerlerinde değişiklik yapma imkanı sunmaktadır. Bir transformatör en basit şekli ile birbirine yakın bir […]

Tarımda biyolojik, kimyasal veya fiziksel mücadele yöntemlerinden herhangi birinin ve bunun çevre üzerindeki etkileri

Bitkisel olarak üretimi kısıtlayan ve bitkilerin hastalık gibi durumları ile bitkilerin korunması işlemine tarımsal mücadele denilmektedir. Bu mücadele sırasında biyolojik, kimyasal ve fiziksel mücadele türleri bulunmaktadır. Öte yandan tarımla uğraşan kişiler kendi tercihlerine göre bu mücadele yöntemlerinden birine başvurarak bitkilerini korumaya çalışmaktadır. Biyolojik mücadele Biyolojik olaylar doğa ile etkileşim durumlarıdır. Biyolojik mücadele konusunda çok geniş […]

Piezo Elektrik Olayı

  Piezo kelimesi Yunanca’dan türetilmiş, sıkıştırmak ya da basıç uygulamak anlamına gelmektedir. Piezo elektrik ise kristal yapıdaki cisimlerin kendilerine uygulanan basınç miktarı ile doğru orantılı olacak şekilde elektrik üretmesine denilmektedir. İki ucundan dış basınç uygulanan kristal yapının iki ucu arasındaki potansiyel fark ölçülebilmektedir. Piezo elektrik olayı, 1880 yılında Fransız iki fizikçi tarafından bulunmuştur. Piezo elektrik […]

Kondansatör çeşitlerini araştırarak günlük hayattaki kullanım alanları

Temel olarak bakıldığında kondansatörler elektrik yükünü kısa bir zaman diliminde depolayabilen devre elemanıdır. Kondansatörün birimi Farat olarak kabul edilmekte olup “C” ile gösterilmektedir. Kondansatörler yapı itibari ile iki iletken levha ve arasına yerleştirilen bir yalıtkan maddeden oluşmaktadır. Kondansatörler kapasitör adı ile de bilinmektedir. Devrede kullanımı ise elektrik akımını depo etmektir. Basit bir şekilde çalışma prensibini […]

Bernoilli İlkesi

İlk bakışta, bir sıvının hızı ile sıvının basıncını arasındaki ilişkiyi temel alan Bernoilli ilkesi mantığa aykırı bir ifadedir. Pek çok insan bu ilkenin doğru olmaması gerektiği düşünmektedir. Ancak bunun sebebi aslında Bernoilli ilkesinin ne söylediğini tam olarak bilmemekten kaynaklanmaktadır. Bernoilli ilkesi, sıvının yatay akışı esnasında sıvı hızının daha yavaş olduğu noktalara göre, sıvının daha hızlı […]

Basıncın Hal Değişimine Etkisi

Hal değişimleri, maddelerin ısı alması ya da ısı vermesi sonucunda yaşanan fiziksel değişimlerdir. Bununla birlikte hal değişime basınç farklı etkileri bulunmaktadır. Dışardan kaynaklı bir basınç hal değişimi durumlarını zorlaştırabilir de kolaylaştırabilir de. Örnek vermek gerekirse bir sıvının üzerindeki basıncın artması halinde buharlaşma zorlaşmaktadır. Başka bir ifade ile açıklamak gerekişe sıvı moleküllerinin ayrılarak gaz molekülleri haline […]

Atıkların geri dönüşümü ve geri dönüşümün biyolojik-ekonomik boyutunun araştırılması

Gelişen toplumlarda insanların tüketim alışkanlıkları ile tüketim maddeleri katı atıkların miktarı ve bileşimleri arasında doğru bir orantı bulunmaktadır. Özellikle son yıllardaki köyden kente göç olayları ile birlikte ülkemizde üretim azalmış olup tüketim toplumu olunmaya başlanmış durumdadır. Son yıllarda gelişen ambalajlama sanayi ile birlikte çok az miktarda ürün satın alınmasını sağlayan ve alınan ürünlerin uzun süreli […]

Akışkanların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenlerin analizi

Arşimet milattan önce yaşamış Sicilya’da doğmuş Yunan bir matematikçi, fizikçi, astronom, filozof ve mühendistir. Bir gün hamamda yıkanırken bulduğu iddia edilen suyun kaldırma kuvveti ile birlikte bilime en çok bilinen katkısıdır. Fakat pek çok matematik tarihçisine göre de integralin babası olarak Arşimet gösterilmektedir. Sıvıların içine kısmın ya da tamamen batan cisimler sıvı tarafından yukarı doğru […]

Tortul Kayaçların Oluşumunu Gösteren Model Tasarımı

Üç ana kayaç türünden biri olan tortul kayaçlar, yeryüzü üzerinde en çok görülmekte olan bir kayaç türüdür. Dünya yüzeyinin yaklaşık olarak %75’ini, yer kabuğunun ise %8’lik bir dilimini kaplamaktadır. Bu kayaçlar genel olarak tabakalı bir şekilde bulunmakta olup içlerinde organizma kalıntıları bulunmaktadır. Bu kayaç türüne örnek vermek gerekirse sarkıtlar ya da dikitler en iyi örnekleridir. […]

Ossiloskopların Yapısı ve Kullanım Amaçları

Elektriksel işaretlerin ölçülmesi ve değerlendirilmesinde kullanılan aletlerin arasında en geniş ölçüm olanağına ossiloskoplar sahiptir. Ossiloskoplar, işaretin dalga şeklinin, frekansın ve dalga genliğinin aynı anda incelenmesini sağlamaktadır. Dalga şeklinin grafiksel olrak ekranda göstermekte olup dalga sinyalinin, frekansını ve genliğini öğrenmek için kullanılmaktadır. Ossiloskoplar mensup olduğu elektrik devresine her zaman paralel olarak bağlanmaktadır. Bunun nedeni ise iç […]

Sayfa 10 of 552« İlk...89101112...203040...Son »